–     Raad van discipline Arnhem-Leeuwarden, 14 maart 2014, ECLI:NL:TADRARL:2014:62.
–     Gedragsregel 1.
–     Het zelfstandig wijzigingen aanbrengen in processen-verbaal van getuigenverhoren en op basis daarvan de toevoeging declareren is zeker tuchtrechtelijk verwijtbaar.

Mr. X trad op basis van een toevoeging op als advocaat in een strafzaak. In de strafzaak werden getuigen gehoord. Op de processen-verbaal van deze getuigenverhoren werd met plakband over de zinsnede: ‘de raadsman van de verdachte, mr. X, is niet bij het verhoor aanwezig geweest’ [cursivering red.] de volgende tekst geplakt: ‘de raadsman van de verdachte, mr. X, is bij het verhoor aanwezig geweest’. Mr. X diende vervolgens de toevoeging ter betaling in bij de Raad voor Rechtsbijstand alsof hij bij de verhoren aanwezig is geweest. De declaratie bedroeg € 200.

    De dekenklacht luidde dat mr. X door oplichting en valsheid in geschrifte het aanzien van de advocatuur had geschaad. Mr. X erkende de door hem aangebrachte wijzigingen en uit de stukken en ter zitting bleek dat hij diepe schaamte voelde. Mr. X nam contact op met de Raad voor Rechtsbijstand en bood aan het geld terug te storten.

    De raad van discipline oordeelt dat de handelwijze van mr. X een advocaat niet past en zeker tuchtrechtelijk verwijtbaar is. Bij het opleggen van de maatregel betrekt de raad het feit dat mr. X inzicht heeft getoond in de onjuistheid van zijn handelen en alles in het werk zal stellen de gemaakte fouten te herstellen. Uit onderzoek van de deken is niet gebleken dat er op grotere schaal processtukken zijn vervalst.

    Voorwaardelijke schorsing voor drie maanden met een proeftijd van twee jaar.

Download artikel als PDF

Advertentie