Mail

It kin krekt

‘It kin net’ betekent: Het kan niet

‘It kin krekt’ betekent: Het kan net.

     Heeft de heer Kaaks bedoeld in zijn column ‘It kin net’ (Advocatenblad 2014-10, p. 5): ‘Het kan niet?’ Of valt hij door de mand met zijn poging om een taal in te zetten die hij niet beheerst, voor een stilistisch effect?

Fenna Poletiek, universitair docent Cognitieve Psychologie, Universiteit Leiden

 

 

Nachtmerrie

Zelf schrik ik ’s nachts weleens zwetend wakker uit een boze droom dat ik in de rechtszaal sta, terwijl ik geen idee heb waar de zaak van die dag over gaat. Dit gevoel moet zich op klaarlichte dag meester hebben gemaakt van de advocaat die door de raad van discipline te Amsterdam op 14 oktober 2014 werd berispt (ECLI:NL:TADRAMS:2014:274, zie ‘Supersnelrecht’ in de Advocatenblad nieuwsbrief van 23 oktober).

     De al voorwaardelijk geschorste advocaat stond twee Roemenen bij tijdens een supersnelrechtszitting. Toen de advocaat vroeg of zich in het dossier een aangifte bevond, kreeg de politierechter in de smiezen dat mr. X geen flauw benul had van de inhoud van de zaken. De politierechter maakte melding van het voorval bij de deken, die op zijn beurt een dekenklacht indiende. Wat volgde was een berisping en de tenuitvoerlegging van de oude voorwaardelijke straf.

     De ‘klikkende rechter’ verdient wat mij betreft een pluim. De Staat heeft immers de verplichting op te treden in geval de verdediging van de toegevoegde advocaat evident onder de maat is. Het is bij uitstek de behandelend rechter die dergelijke misstanden kan signaleren. En voor wie geen idee heeft hoe de hazen in strafrechtland lopen: behandel geen strafzaken. Dat voorkomt boze dromen, slapeloze nachten en gegronde klachten.

Michiel Kuyp, strafrechtadvocaat bij Jebbink Soeteman advocaten te Amsterdam

 

Just the facts please

‘Strafrechtadvocaten vrezen voor klassenjustitie’ kopte de Volkskrant op 28 oktober. Uit onderzoek onder advocaten blijkt dat 78% minder pro-Deozaken zal aannemen als het uurtarief per 1 januari omlaag gaat. 16% zei zelfs helemaal geen pro Deo meer te zullen doen.

     Het zal voor advocaten inderdaad moeilijker worden het hoofd boven water te houden nu van hen in de toekomst meer verwacht wordt tegen een lagere vergoeding. Maar een gewetensvolle strafrechtspecialist zal zich met hand en tand tegen de verdringing van de rechten van de verdachte verzetten en er niet bij de eerste tegenslag het bijltje bij neergooien. Er zijn nog talloze mogelijkheden om de rechtsbijstand betaalbaar te houden en die tegelijkertijd te verbeteren.

     De specialistenvereniging zou er bij de politiek op aan moeten dringen dat alleen specialisten complexe strafzaken pro Deo mogen behandelen en zou tegelijkertijd de drempel om tot het specialistengilde toe te mogen treden kunnen verhogen. Het strafrecht kan ook een stuk efficiënter georganiseerd worden, waardoor de rechtsbijstand niet alleen goedkoper maar zelfs beter kan. De bezuinigingen zijn inderdaad ondoordacht en schadelijk en ze moeten met hand en tand bestreden worden. Maar dat dient te gebeuren door een kwaliteitsslag te maken binnen de strafrechtadvocatuur.

Sidney Smeets, advocaat te Amsterdam (en lid van de NVSA)

 

 @Advocatenblad

 

‘@Het OM wil advocaten bij wijze van proef tot ZSM toelaten.’ Alsof een geste wordt gedaan. Quod non. #EVRM
@Strafrecht053 @Advocatenblad

AJuriaandeVries

 

Fraai artikel @Advocatenblad over
@MCKorpershoek: ‘We helpen liever om problemen te voorkomen.’ Riskmanagement dus. pic.twitter.com/xzw3l41lOm 

Alouwerslaw

 

‘@Advocatenblad: Nederland in top 3 gefinancierde rechtsbijstand advocatenblad.nl/site/magazine/…’ lekker vertekend beeld na al die #bezuinigingen.

AMC050176

 

@Advocatenblad: Teeven c.s. zien liefst alle zaken zonder advocaat behandeld. Rechtshulp op ontwikkelingsland-niveau. Belang cliënt telt niet!

Aadv_bc

 

Tof dat ’t @Advocatenblad zoiets vluchtigs als m’n tweet vereeuwigt op papier! (Met een cameootje voor @FlipSchreurs) pic.twitter.com/U9n7OTABG0

ANiekvandePasch

 

Correctie

In het oktobernummer van het Advocatenblad stond in het artikel ‘Bent u al lid?’ vermeld dat de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten vierenveertig leden heeft. Dat zijn er honderdtwintig.

 
Poll

‘Privacy en vrijheid zijn ondergeschikt aan veiligheid’, zo luidde een stelling tijdens het Gerbrandydebat van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Nee 68%

Ja 32%

Download artikel als PDF

Advertentie