Advocatenkantoren hebben overwegend de maatschap als organisatiestructuur, en daarin is de laatste tien jaar nauwelijks verandering opgetreden. Dat blijkt uit het onderzoek Wat zijn geschikte bestuursvormen in partnerorganisaties? van Marcel Wanrooy, werkzaam in de Adviesgroep Bestuur en Toezicht van adviesbureau GITP.
    Dat wil niet zeggen dat de tijd helemaal stilstaat. Discussies binnen kantoren gaan over de vraag of er parttime of fulltime bestuurders moeten zijn – de meerderheid kiest overigens voor parttime bestuurders. Ook de kantoordirecteur is een punt van discussie. Zo’n beetje alle kantoren kennen zo’n figuur, maar zijn rol is niet overal dezelfde. ‘Hoewel hij deel uitmaakt van het bestuur, heeft hij doorgaans niet het gezag van een advocaat. Hij is immers geen partner én geen vakgenoot en dat maakt zijn positie niet altijd even helder.’ Wel heeft Wanrooy geconstateerd dat de positie van de kantoordirecteur in de loop der jaren iets is versterkt.
    Toch ziet Wanrooy enkele verschuivingen bij de zestien advocatenkantoren die hij onderzocht. ‘Steeds meer kantoren hebben naast equity partners ook salary partners of counsels, die zijn er nu in de helft van de kantoren. Verder komt een milde vorm van prestatieafhankelijke winstdeling op.’ Was die prestatiegerelateerde winstdeling tien jaar geleden al ingevoerd bij twee van de zestien kantoren, nu is dat al bij de helft het geval. Verder valt op dat een externe Raad van Advies vaak wordt bediscussieerd maar nog steeds in vrijwel geen enkel kantoor voorkomt.
    Hoewel het erop lijkt dat het maatschapsmodel sterk is, vindt Wanrooy dat het huidige bestuursmodel zich beter moet aanpassen aan de veranderende omgeving. ‘In de toekomst zullen advocatenkantoren slagvaardiger moeten gaan werken. Dat betekent dat het bestuur een sterker mandaat zal moeten krij-gen en dat ook de positie van de kantoordirecteur steviger zal moeten worden. Alleen zo kunnen ze effectiever sturen.’

Michel Knapen

Download artikel als PDF

Advertentie