Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) bekijkt of de ervaringen in Groot-Brittannië met de bezuinigingen op de rechtsbijstand nog gevolgen moeten hebben voor zijn bezuinigingsplannen. De forse kortingen van de regering-Cameron op ‘legal aid’ hebben, zo blijkt uit een evaluatie, een averechts effect gehad.

Tijdens het debat deze week in de Tweede Kamer over de begroting van Veiligheid en Justitie voor 2015 vroegen GroenLinks en D66 staatssecretaris Teeven om een reactie op de evaluatie. Teeven antwoordde dat hij zijn ambtenaren een onderzoek zal laten doen naar de effecten van de Britse bezuinigingen op de rechtsbijstand. Bij het begrotingsdebat op 15 december in de Eerste Kamer maakt de staatssecretaris bekend of de ervaringen in Groot-Brittannië nog consequenties hebben voor zijn bezuinigingsbeleid.

De Britse regering heeft een bezuiniging van 25 procent doorgevoerd op het budget voor ‘legal aid’. Uit een evaluatie blijkt dat de kortingen op advocatenbijstand een averechts effect hadden. Doordat personen zichzelf gingen vertegenwoordigen, liepen zaken vertragingen op en stegen de kosten.

Tijdens het begrotingsdebat deze week vroegen SP en PvdA minister Ivo Opstelten om de ZSM-aanpak te versoepelen. Verdachten die meteen een boete hebben betaald omdat het OM dat wilde, moeten later alsnog tegen de strafbeschikking in verzet kunnen komen bij de rechter. Nu is dat niet mogelijk.

De oppositiefracties dienden tijdens het debat moties in tegen de bezuinigingen op de rechtsbijstand, de reclassering en het OM. Verder wilden ze dat de regering ook de afspraken over voldoende financiering voor de rechtspraak nakomt.

VVD en SP wensten dat het ook voor strafrechters mogelijk wordt om prejudiciële vragen voor te leggen aan de Hoge Raad. En D66 wond zich op over het voornemen van minister Opstelten om het legaliteitsprincipe uit het Wetboek van Strafvordering te schrappen. ‘Rechtsstatelijk ondenkbaar’, meende Kamerlid Berndsen-Jansen.

Maarten Bakker

Advertentie