Structureel niet-innen van eigen bijdrage is klachtwaardig
In toevoegingszaken is de rechtzoekende verplicht een eigen bijdrage te betalen aan zijn toegevoegde advocaat. De eigen bijdrage wordt in mindering gebracht op de toevoegingsvergoeding die de advocaat ontvangt. Advocaten hebben de vrijheid deze eigen bijdrage al dan niet bij hun cliënten te innen, al naar gelang de omstandigheden van het geval. Het structureel niet-innen van de eigen bijdrage is niet geoorloofd. Hetzelfde geldt voor het werven van cliënten (bijvoorbeeld via advertenties) met de mededeling dat geen eigen bijdrage verschuldigd is.
    De eigen bijdrage dient immers mede als instrument om niet te lichtvaardig een beroep op gefinancierde rechtshulp te doen. Door een door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage niet te incasseren, doen advocaten af aan die strekking. Daarnaast creëert de advocaat daardoor een groter verschil tussen rechtzoekenden die voor een toevoeging in aanmerking komen en zij die net boven de toevoegingsgrens zitten. Bovendien creëren structureel niet-innende advocaten een concurrentievoordeel ten opzichte van beroepsgenoten die wel incasseren.
    Het dekenberaad acht deze consequenties onwenselijk. De dekens zullen daarom op naleving toezien en zo nodig tuchtrechtelijke maatregelen nemen.

Vragen over ‘kopietje paspoort’
In het Advocatenblad van oktober verscheen het bericht ‘Pas op met “kopietje paspoort”’. Daarin drongen de dekens er bij advocaten op aan identificatie van cliënten in persoon te doen bij niet-Wwft-zaken. Een kopie van een paspoort of ander identiteitsbewijs vragen aan de cliënt mag immers alleen in uitzonderlijke gevallen. Sommige advocaten leven in de veronderstelling dat het vragen van een kopie van het ID-bewijs verplicht is bij Wwft-zaken en toevoegingen.
    De dekens hechten eraan te benadrukken dat in Wwft-zaken de mogelijkheid (niet verplichting) bestaat om een kopie van het identiteitsbewijs te maken dat kan dienen als bewijs van de identificatieverplichting. Voor het aanvragen van toevoegingen bij de Raad voor Rechtsbijstand mag een advocaat niet om een ‘kopie paspoort’ vragen. De benodigde gegevens kan de cliënt zijn advocaat apart toesturen zonder dat daarbij een volledige scan van een identiteitsbewijs verplicht is.
    Ook bij toevoegingsaanvragen op basis van High Trust, waarbij advocaten moeten laten zien dat ze opgetreden hebben voor de cliënt in kwestie, mag de advocaat niet om een kopie van het ID-bewijs vragen. Het noteren van het soort identiteitsbewijs en -nummer volstaat in die gevallen. Advocaten kunnen hun cliënten ook vragen op een scan van het ID-bewijs niet-noodzakelijke informatie zwart te maken. Dit kan onder meer met de KopieID-app (beschikbaar in de Apple Appstore, Google Play en Microsoft Windows Phone Store) of met een ID-cover.

NOVA BLIJFT DEGENS KRUISEN MET POLITIEK
In 2014 heeft de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) uitgebreid actie gevoerd tegen de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. Algemeen deken Walter Hendriksen heeft tijdens het Gerbrandydebat met klem benadrukt dat de politiek nog niet van de NOvA af is: ‘De Orde zwijgt niet tot ze haar zin krijgt. We zijn fel tegen bezuinigingen op gefinancierde rechtshulp. Rechtspraak is geen luxe.’ Ook in 2015 zal de NOvA dus hard blijven lobbyen tegen de beoogde bezuinigingen. Meer informatie is te vinden op de website rechtsbijstandjuistnu.nl.

Download artikel als PDF

Advertentie