De aandeelhouders/partners van Boekel De Nerée hebben afgelopen weekend besloten het kantoor anders te organiseren. Boekel zal gaan werken met een CEO met verregaande strategische en uitvoerende bevoegdheden in het bestuur. Het is niet de bedoeling dat het gaat om een advocaat en notaris.

Met de komst van een externe CEO overweegt Boekel ook een Raad van Advies met externen in te stellen die het kantoor gevraagd en ongevraagd van advies voorziet op het terrein van onder meer bedrijfsvoering en beroepsethiek.

Boekel stelt verder dat het als een van de eerste grote kantoren afscheid zal nemen van het traditionele lockstepmodel waarbij senior partners automatisch recht hebben op een hoger winstdeel, ongeacht hun prestaties. Voortaan doen prestaties er wel toe, stelt Boekel. De huidige aandelenconstructie van de vennootschap, waarbij de partners de enige aandeelhouders zijn, wordt bovendien gewijzigd om winstdeling en aandelenbezit voor jongere medewerkers mogelijk te maken.

Boekel zegt verder vijftien medewerkers in ondersteunende diensten te moeten laten gaan: ‘De aangekondigde verkleining van de bezetting op kantoor is noodzakelijk om de kosten van de bedrijfsvoering terug te dringen.’ Ook zullen delen van de huidige kantoorruimte aan de Zuidas worden onderverhuurd aan derden.

De huidige general manager Marien Glerum is met onmiddellijke ingang toegetreden tot het bestuur waardoor het bestuur nu bestaat uit één partner en één niet partner. Daarmee is volgens Boekel de eerste stap naar het CEO-model gezet.

Advertentie