Justitie moet advocaat Anno Huisman van Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters uit Deventer financieel compenseren voor de tijd die het hem kostte om het OM een in beslag genomen geldbedrag te laten terugbetalen aan een cliënt. Dat is de aanbeveling die de Nationale Ombudsman doet aan de minister. Het is voor het eerst dat de ombudsman een dergelijke aanbeveling doet.

Huisman vindt dat hij onevenredig veel tijd heeft moeten besteden aan het terugvorderen van een bedrag van 3900 euro voor zijn cliënt, die door de Rechtbank werd vrijgesproken van het plegen van fraude.

De Deventer raadsman diende ruim vier maanden nadat het vonnis tegen zijn cliënt was gewezen een klacht in bij het parket. Hierin gaf hij aan het absurd te vinden dat hij ongeveer vier uur had moeten besteden om ervoor te zorgen dat zijn cliënt na diens vrijspraak de 3900 euro alsnog terugkreeg van justitie. Huisman vindt dat hij de dupe is van een slecht functionerend OM, dat hem laat opdraaien voor de kosten. Hij kon niet voorzien dat het terugvorderen hem zo veel tijd zou kosten; daarom had hij hier van te voren met zijn cliënt dan ook geen afspraken over gemaakt.

De Ombudsman heeft geoordeeld dat Huisman veel meer inspanningen heeft moeten verrichten dan in het geval van gratis nazorg redelijk, voorzienbaar en acceptabel is. Volgen de Ombudsman heeft het OM gehandeld in strijd met het vereiste dat de overheid een coulante benadering moet hanteren bij fouten die bij het parket zijn gemaakt.

‘In beslag nemen kan het OM als de beste’, zegt strafadvocaat Huisman, ‘maar als het op teruggeven aankomt, geven ze niet thuis. De rekening van een falend OM hoort niet bij de advocatuur neergelegd te worden. Dit rapport van de Ombudsman geeft advocaten munitie om dat te voorkomen.’

Marlies Kloppenburg

Advertentie