Het is onzeker of de aangekondigde bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand per 1 januari 2015 wel zullen ingaan. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) heeft beloofd om eerst met de Eerste Kamer over zijn bezuinigingsplannen te praten, maar die komt er dit jaar niet meer aan toe.

Teeven wil in 2015 een start maken met de besparing van in totaal 85 miljoen euro op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Op 1 januari zou een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) van kracht gaan met een eerste tranche van bezuinigingen. De vergoeding aan advocaten voor de bewerkelijke zaken gaat omlaag en verschillende forfaitaire vergoedingen in strafzaken dalen. Daarnaast komt er een generieke korting op het punttarief en worden de vergoeding vanaf 2015 tot en met 2018 niet geïndexeerd.

Teeven deed vorige maand de toezegging dat hij de AmvB niet zal invoeren voordat in de Eerste Kamer een beleidsdebat heeft plaatsgevonden over de rechtsbijstand. Dat debat zou op 15 december plaatsvinden, maar de senaat heeft vanwege drukke werkzaamheden moeten besluiten om dit debat over de jaarwisseling heen te tillen. Het debat zal nu pas op 20 januari plaatshebben.

SP-Kamerlid Van Nispen trekt daaruit de conclusie dat aangekondigde bezuinigingen voorlopig niet doorgaan. ‘Dat betekent dus ook dat de bezuinigingen niet zoals gepland per 1 januari zullen worden ingevoerd’, zei hij woensdag in de Tweede Kamer.

De fracties van SP, D66, en D66 willen van Teeven weten wat de gevolgen zijn van de vertraging in zijn de bezuinigingsplannen. De woordvoerder van staatssecretaris laat in een reactie weten dat de bewindsman ‘nog geen besluit heeft genomen over het nemen van de AmvB’.

Maarten Bakker

Advertentie