Strafrechtadvocaten kunnen hun steentje bijdragen aan het welzijn van kinderen van gedetineerde moeders. ‘Als de moeder wordt gearresteerd, kan de advocaat met de moeder overleggen of het kind veilig is en of er voor het kind wordt gezorgd,’ zegt de psychologe Sanne Hissel die 11 december promoveerde op een onderzoek naar het welbevinden van kinderen van gedetineerde moeders.

Ook als de moeder is gedetineerd, kan de advocaat een belangrijke rol hebben, betoogt Hissel. ‘Als de moeder in beperkingen zit, is er helemaal geen contact mogelijk. De advocaat kan bij de rechter benadrukken hoe stressvol dat is.’

Kinderen van gedetineerde moeders kampen met grote problemen, zoals eenzaamheid, verdriet en schaamte vanwege de detentie van hun moeders. De veelal alleenstaande moeders hebben ook vóór hun gevangenschap al gezinsproblemen. Als de moeder komt vast te zitten, krijgen de kinderen het vaak nog moeilijker omdat ze hun stabiele factor kwijt zijn.

Hissel zegt dat de kinderen er baat bij hebben als de moeder ook tijdens detentie haar opvoedersrol kan pakken. Doordat de communicatie tussen gedetineerden en de buitenwereld moeizaam verloopt, weten moeders vaak niet hoe het met hun kinderen gaat. Bovendien sluiten bezoektijden niet aan op de dagelijkse routine van kinderen, en ligt de vrouwengevangenis soms ver verwijderd van de woonplaats van het kind. ‘De belangen van deze kwetsbare kinderen moeten beter worden gewaarborgd tijdens de tenuitvoerlegging van de straf,’ meent Hissel. ’Het zou mooi zijn als advocaten daarbij kunnen helpen.’

Haar onderzoek is uitgevoerd in samenwerking tussen de Vrije Universiteit en het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Peter Louwerse

Advertentie