De AIVD blijkt advocaten van Prakken d’Oliveira vaak en langdurig te hebben afgeluisterd. Dat meldt het kantoor vandaag. De minister van Binnenlandse Zaken verklaarde een klacht over het afluisteren gedeeltelijk gegrond.

Op de website van het kantoor is te lezen dat advocaten van Prakken d’Oliveira klaagden omdat zij vermoedden al jarenlang door de AIVD te worden afgeluisterd. ‘Uit het door de minister overgenomen advies van de commissie van toezicht blijkt dat de AIVD inderdaad vaak gesprekken tussen cliënten of derden met de advocaten van Prakken d’Oliveira heeft afgeluisterd, waarbij “communicatie die evident niet als relevant voor enig onderzoek van de AIVD kan worden beschouwd” is uitgewerkt.’

Het kantoor vindt dat de AIVD het verschoningsrecht van advocaten onvoldoende heeft gerespecteerd en dat aanpassing van de regelgeving nodig is. ‘De huidige regelgeving voor het tappen van advocaten schiet ernstig tekort.’ Prakken d’Oliveira wil aanpassing van de wettelijke regeling opdat alleen met toestemming van een rechter gesprekken van advocaten kunnen worden afgeluisterd.

De Nederlandse Orde van Advocaten twittert het ontluisterend te vinden dat er geen controle plaatsheeft op afluisteren en onacceptabel dat er een klacht nodig is om dit aan het licht te brengen. De NOvA stelt er alles aan te gaan doen om ‘deze grove inbreuk op het beroepsgeheim te stoppen’.

Advertentie