De Unit Financieel Toezicht Advocatuur (FTA) van de Nederlandse orde van advocaten biedt nu ook advies over financiële onderwerpen aan advocaten die daar zelf om vragen. Bij dreigende financiële problemen of als advocaten meer inzicht willen in hun bedrijfsvoering bijvoorbeeld kan een kantoor de Unit FTA vragen onderzoek te doen en advies uit te brengen. De Unit FTA brengt hiervoor op dit moment nog geen kosten in rekening.

Advocaten die advies willen over kwesties met een financieel karakter, of vragen hebben over bedrijfsvoering, derdengelden of Wwft-verplichtingen, kunnen hun lokale deken benaderen. De deken beoordeelt of onderzoek nuttig zal zijn en leidt het verzoek daarna door naar de Unit FTA. Er volgt dan dezelfde procedure als bij reguliere FTA-onderzoeken, zij het op onderwerpen die het advocatenkantoor heeft aangedragen. Nadat de procedure is afgerond en de Unit FTA hoor en wederhoor heeft toegepast, ontvangen de betrokken advocaten en de deken een schriftelijk advies. De deken kan dat advies ook gebruiken in het kader van toezicht.

‘We merken in de kantooronderzoeken die de Unit FTA sinds 2013 heeft gedaan dat advocaten het prettig vinden als ze advies krijgen over hoe ze hun praktijk beter kunnen uitoefenen,’ zegt Niels Hupkes, manager toezicht bij de Nederlandse orde van advocaten. ‘Daarom willen we kantoren die in financiële problemen dreigen te komen dit onderzoek aanbieden. De Unit FTA kijkt dan mee waar het mis dreigt te gaan en hoe dat opgelost kan worden.’ De Unit FTA brengt vooralsnog geen kosten in rekening voor het onderzoek. Eind 2015 evalueert de NOvA dit experiment en zou dat kunnen veranderen.

De Unit FTA is opgericht in april 2013 om dekens te ondersteunen bij het uitvoeren van toezichtstaken die een financiële component hebben. Behalve onderzoeken op verzoek van de dekens verricht de Unit FTA ook proactief onderzoek naar bepaalde thema’s, zoals gebruik van de stichting derdengelden en de Wwft.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie