MAIL


SOCIALE ADVOCATUUR

Terwijl de advocaten in de sociale advocatuur hun omzet zien halveren, publiceert u een artikel in het Advocatenblad waarin staat dat advocaten tevreden zijn, hun inkomsten toenemen en dat zij de toekomst positief zien. U geeft een vertekend beeld. De gewone burger krijgt de indruk dat ook de toevoegingsadvocaten, die toch heel veel rechtzoekenden bijstaan, aan het bovenstaande voldoen. Terwijl wij (sociaal advocaten) steeds bezuinigen om te overleven! Santie Mathoerapersad, advocaat te Amsterdam

 

STRAFPLEITERS OPGELET

In het arrest van 19 februari 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BY5321), dat ziet op vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek, heeft de Hoge Raad uiteengezet dat er in het strafproces nog slechts in uitzonderlijke gevallen plaats is voor bewijs-uitsluiting. Enkel wanneer door het verzuim niet langer sprake is van een eerlijk proces ex artikel 6 EVRM, bij een aanzienlijke schending van een ander belangrijk strafvorderlijk voorschrift of indien uit objectieve gegevens blijkt dat het betreffende vormverzuim een structureel karakter heeft, zal bewijs mogen worden uitgesloten. Om in kaart te brengen welke vormvoorschriften structureel worden geschonden roept het Advocatenblad de lezers op om ervaringen te delen. Heeft u zaken lopen of gehad waarin een vormverzuim speelde, dan horen wij graag welke schending heeft plaatsgevonden onder vermelding van parketnummer, artikelnummer en korte uitleg van de schending. Later zullen wij in dit blad de resultaten bundelen en een overzicht publiceren. Uw reactie kunt u sturen aan: [email protected] of [email protected] onder vermelding van vormverzuimen.
Robert Malewicz, advocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten in Amsterdam en redactielid van het Advocatenblad

@Advocatenblad

 

Poll

Boekel De Nerée trekt een externe CEO aan en geeft die verregaande bevoegdheden. Andere grote kantoren moeten dit voorbeeld volgen.

 

Nee 62%

Ja 38%

 

Advocaat-redactielid voor het advocatenblad

Het Advocatenblad zoekt naar een advocaat die zich als redactielid wil inzetten voor het blad. De advocatenredactie staat borg voor de juridisch-inhoudelijke kwaliteit van het Advocatenblad en doet suggesties voor de inhoud. Geregeld schrijven zij artikelen voor het Advocatenblad.

 

De van de Nederlandse Orde van Advocaten onafhankelijke redactie vergadert op de eerste dinsdag van de maand bij de Nederlandse Orde van Advocaten in Den Haag. Leden van de advocatenredactie ontvangen voor het bijwonen van deze vergaderingen een vacatie-vergoeding. Gezien de samenstelling van de advocatenredactie genieten personen- en familierechtspecialisten de voorkeur. De advocaat-redactieleden worden benoemd voor de duur van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. Voor meer informatie over de functie kunt u bellen met de hoofdredacteur van het Advocatenblad, Robert Stiphout (tel.: 06-51 64 58 80). Uw sollicitatie (cv en korte motivatie) kunt u per e-mail vóór 31 januari sturen naar [email protected] ter attentie van Robert Stiphout.

Download artikel als PDF

Advertentie