Vernieuwde registratie specialisaties

Op 1 januari 2015 treedt de Wet positie en toezicht advocatuur in werking. Ook de vernieuwde regelgeving van de NOvA wordt dan van kracht. Direct gevolg van de vernieuwde regelgeving is dat de registratie van advocaten op het tableau wordt uitgebreid en vernieuwd (artikel 8 nieuw). Ter voorbereiding op de nieuwe registratie en publicatie heeft u op 26 of 27 november jl. een e-mail ontvangen van de NOvA. Via de link in die mail kunt u rechtsgebieden waarin u gespecialiseerd bent en specialisatieverenigingen waarvan u lid bent doorgeven. U kunt deze gegevens doorgeven tot 31 december 2014. Welke informatie wordt er geregistreerd op het tableau? Naast de gebruikelijke contactgegevens van advocaten worden vanaf 1 januari 2015 onder meer de volgende gegevens geregistreerd:

Alle op het tableau geregistreerde gegevens zijn inzichtelijk voor de betrokken advocaat, de raad van de Orde (voorheen de raad van toezicht), voor de Algemene Raad, het college van toezicht en voor de raden en het Hof van Discipline (artikel 8a, eerste lid).

 

Salaris stagiaire

Het bruto-maandsalaris van de stagiaire die een volledige werkweek werkt, bedraagt met ingang van 1 januari 2015, exclusief vakantiebijslag, onkostenvergoeding en dergelijke minstens:

Het salaris wordt in geval van parttime arbeid naar evenredigheid berekend.

 

Financiële bijdrage 2015

Het college van afgevaardigden heeft op 4 december, conform artikel 32, tweede lid van de Advocatenwet, de financiële bijdrage voor 2015 vastgesteld. Voor categorie 1 zal een bijdrage van 832 euro worden gevraagd. Voor categorie 2 273 euro. De financiële administratie van de NOvA zal in de laatste week van januari 2015 de facturen verzenden. U bent wettelijk verplicht de bijdrage te betalen indien u op 1 januari van het betreffende jaar op het tableau ingeschreven staat als advocaat.

 

@Advocatenorde

Fijn om te zien dat @Advocatenorde direct reageert op geuite zorgen rondom #RaadvoorRechtsbijdtand en helpende hand toesteekt. Samen sterk!? @BoumaAdvocatuur – Advocaat arbeidsrecht in Steenwijk

 

Vandaag in 030 overleg portefeuillehouders @Advocatenorde gefinancierde rechtsbijstand Geplande #bezuinigingen blijven reden tot bezorgdheid @marionarends – Advocaat arbeidsrecht en ambtenarenrecht in Assen en lid Raad van Toezicht Noord-Nederland

Download artikel als PDF

Advertentie