Waarin moeten advocaten uitblinken volgens advocaten? Het Advocatenblad vroeg advocaten in een enquête naar de eigenschappen die volgens hen van het allergrootste belang zijn en vroeg wie zij binnen hun eigen rechtsgebied het meest waardeerden. De advocatuur kwam met een duidelijk antwoord.

 

Wat maakt een goede advocaat goed? In september en oktober stelde het Advocatenblad in een online-enquête die vraag aan advocaten. Bijna 250 advocaten, van éénpitters tot werknemers bij grote kantoren en van strafrechtkenners tot insolventierechtspecialisten, gaven antwoord. De deelnemende advocaten mochten drie zaken noemen waarin een advocaat moet uitblinken. Hun antwoord: advocaten dienen vooral uit te blinken tijdens hun optreden ter zitting. Overtuigen scoorde al net zo hoog. Ook communiceren en kennis verwerven blijken advocaten belangrijk te vinden. Wat advocaten het minst noemden? Publiceren, managen en opleiden vormden elk nog geen één procent van het totaal aantal genoemde eigenschappen. En, opmerkelijk, ook acquireren scoorde laag met niet meer dan drie procent.
De ene advocaat blijkt de andere niet. Vrouwen legden bijvoorbeeld meer nadruk op communiceren en onderhandelen. Mannen op hun beurt kozen net iets vaker voor optreden in rechte en het verwerven van kennis. Ook tussen jong en oud bleken verschillen. Hoe ouder, hoe vaker het belang van schikken werd genoemd en hoe jonger, hoe meer belang er werd gehecht aan overtuigen. Opvallend was dat het verwerven van kennis door 30-minners minder vaak werd genoemd dan door oudere, en dus ervarener advocaten. Jeugdige bravoure of gewoon de nieuwe manier van werken?
Tussen de rechtsgebieden bleken er, begrijpelijkerwijs, ook verschillende opvattingen te bestaan over wat advocaten belangrijk vinden voor hun beroepsgroep. Optreden in rechte heeft binnen het strafrecht hoog aanzien. Binnen het ondernemingsrecht scoort onderhandelen het hoogst. Arbeidsrechtadvocaten hebben communiceren weer hoog in het vaandel.
Het hart van de enquête bestond uit de vraag welke advocaat de respondent binnen het eigen rechtsgebied het meest waardeert, iemand dus die tot voorbeeld strekt voor beroepsgenoten binnen een specialisatie. Binnen drie rechtsgebieden tekenden zich duidelijke voorkeuren af. Binnen het strafrecht werd Wim Anker van Anker & Anker in Leeuwarden het vaakst genoemd. Binnen het personen- en familierecht was dat Louis Zonnenberg van Banning Advocaten in Den Bosch. Rogier Duk van BarentsKrans tot slot werd genoemd door de meeste arbeidsrechtadvocaten. Alle drie dingen ze op 22 januari 2015, op het congres Advocatenblad Live! mee naar de titel van meest gewaardeerde advocaat van het jaar. Hun op het congres aanwezige beroepsgenoten (aanmelden kan overigens op www.advocatenbladlive.nl) zullen door op het congres te stemmen, bepalen wie niet alleen binnen zijn eigen rechtsgebied de meeste waardering oogst, maar ook daarbuiten.
In de aanloop naar Advocatenblad Live! ging het Advocatenblad bij Anker, Duk en Zonnenberg langs om hen voor het oog van de camera en het oor van de recorder te vragen naar hun opvattingen over het vak en de uitoefening.

Via de PDF en in filmpjes via ons YouTube-kanaal leest en ziet u welke eigenschappen zij belangrijk vinden binnen hun vak en wat er beter kan of zelfs moet. 

 

Verantwoording

In september en oktober vroeg het Advocatenblad in een online enquête onder advocaten wat een advocaat goed maakt. Respondenten mochten drie zaken noemen waarin een advocaat moet uitblinken. De grafiek (zie pdf) geeft de percentages van het totaal aantal door advocaten genoemde zaken weer.

Download artikel als PDF

Advertentie