Vergaderingen, verkiezingen, lezingen, oraties, symposia, prijzen, opleidingen, vakanties en (feest)dagen om niet te vergeten: het nieuwe jaar voor de advocaat.

 

JANUARI

Deze maand:
• Begin leergang Arbeidsrecht ‘Word helemaal up-to-date over het gewijzigde ontslagrecht’, Vrije Universiteit, Amsterdam
• Cursussen insolventierecht, Wet werk en zekerheid, 
Ziekte en arbeidsongeschiktheid, ontslagrecht, 
cao-recht, Rijksuniversiteit Groningen

 

 

1 januari Nieuwsjaarsdag

5 januari Begin masterclass arbitrage, Academie voor de Rechtspraktijk, Cambridge, Groot-Brittannië

6 januari Driekoningen 8 januari Seminar ‘Bundling and quality assurance’, ACLE en Tinbergen Instituut, Universiteit van Amsterdam

9 januari Oratie prof. mr. M.J. Cohen, ‘Juridische en bestuurskundige aspecten van decentraal bestuur in Nederland
– De vierde D’, Universiteit Leiden – Conferentie ‘The influence of the EU State Aid provisions on Tax Rulings, Transfer Pricing (APA’s), Mismatches and the BEPS discussion’, Universiteit van Amsterdam en Maastricht University, Amsterdam
– Onderzoekscolloquium ‘David Dyzenhaus on dreaming the Rule of Law’, Paul Scholten Centre, Amsterdam
– Begin leergang Arbeid, onderneming en medezeggenschap, Eggens Instituut, Amsterdam

12 januari Plenair debat Tweede Kamer (onder meer over wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, wijziging van de Grondwet vanwege toetsing door de rechter en wijziging van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof), Den Haag
– Seminar ‘Tailored suits’, Kathryn Spier (Harvard Law School), Amsterdam Centre for Law & Economics, Amsterdam
– Begin training Mediation op de werkvloer, The Lime Tree Mediation & Training, Amsterdam
– Patroonscursus, Dialogue, Bussum

13 januari Nieuwjaarsbijeenkomst en masterclass Storytelling als motor voor verandering, WILLconnects en OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

14 januari Vergadering Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie (over diverse wetswijzigingen inzake het gevangeniswezen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering), deels besloten, Den Haag

15 januari Vergadering Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie (over terrorismebestrijding), Den Haag – Verdiepingscursus arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

16 januari Seminar on IP and Private International Law, WIPO-ILA, Genève, Zwitserland

17 januari Begin studieweek Strafrecht in de sneeuw, De Brink, St. Anton am Arlberg, Oostenrijk (tot 24 januari)

19 januari Blue Monday

20 januari Bijeenkomst Mediation in zakelijke geschillen, kennismakingsbijeenkomst nieuwe advocaten en overstappers, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie nog onbekend
– Cursus Vreemdelingenrecht (Zambrano en inreisverbod), Stichting Opleiding Advocaten Midden-Nederland, Doorn
– Werkcollege Algemene voorwaarden en uitleg redelijkheid en billijkheid, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg
– Begin basisopleiding personen- en familierecht, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg
– Cursus Actualiteiten internationaal procesrecht: Brussel Ibis VO: de EEX-Vo ingehaald, Universiteit Leiden

21 januari Begin conferentie ‘Room for reflection’, Interaction between Legal Systems (ILS), Universiteit Leiden

– Internationale conferentie ‘Data protection on the move’, Computers, Privacy & Data Protection (CPDP), Brussel, België

– Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Breda

– Cursus Actio Pauliana, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Cursus International Tax Law, Amsterdam Centre for Tax Law, Amsterdam

22 januari Advocatenblad Live!, Utrecht
Advocatenblad nummer 2 verschijnt

– Vergadering Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie (over gevangeniswezen), Den Haag

– 4th Biennal Technology Law Committee Conference, International Bar Association, Brussel, België

– Begin Conference on Denialism and Human Rights, Maastricht University, Maastricht

– Cursus Roladministratie in civiele procedures (voor ondersteuners en juridisch secretaresses), Instituut voor Juridische Opleidingen, Utrecht

– Actualiteitendag Vastgoed 2015, VVJ, Utrecht

– Begin cursus ‘Een kwart eeuw vermogensrecht: een feest of een vergissing. Naar een evaluatie van 25 jaar nieuw BW’, Instituut voor Juridische Opleidingen, Utrecht

– Begin leergang Tilburg Maastricht Arbeidsrecht, Maastricht University, Maastricht

– Cursus WW-aspecten en procesrecht in het arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Cursus Straftoemeting, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Cursus Bewijsrecht in het strafrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

23 januari Dag van de Bedreigde Advocaat, Lawyers for Lawyers

– Winter Meeting Amsterdam Centre for Law & Economics, Amsterdam

– Cursus Vastgoedcontracten met de overheid, Instituut voor Juridische Opleidingen, Utrecht

– Begin Capita Selecta erf-, familievermogens-, personen- en familierecht, Academie voor de Rechtspraktijk, Antwerpen, België

25 januari Vluchteling Mehdi doet zijn verhaal op tentoonstelling ‘Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen’, in samenwerking met VluchtelingenWerk, museum Catharijneconvent, Utrecht, 11.30 tot 16.30 uur

– Training Mediation, Centrum voor Conflicthantering, Vught

– Begin Advoc Global M&A Conference, Londen, Engeland

26 januari Pensioenseminar, Maastricht University

– Begin basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken, Instituut voor Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Jeugdbescherming per 1 januari 2015, Studiecentrum Kerckebosch, Zeist

27 januari Cursus ‘Tussen krimp en krapte; nieuwe arrangementen bij gebiedsontwikkeling’, IBR, Den Haag

– Werkcollege dagvaarding en kort geding, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

28 januari Europese Dag van de Privacy

– Begin Women Leadership Programme 2015 (voor advocaat-medewerkers met maatschapspotentie), WILLconnects en OSR Juridische Opleidingen, wisselende locaties

29 januari KEI-congres ‘De Rechtspraak van morgen’, Rotterdam

– Algemene ledenvergadering Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), Amsterdam

– Cursus Asser Academie internationaal privaatrecht, Kluwer, Amsterdam

– Cursus Toezicht op zorginstellingen, Academie voor Gezondheidsrecht, Zeist

– Cursus ‘Rechten van schuldeisers: retentie- en insolventierecht (I en II)’, IBR, Den Haag

– Cursus Sociaal zekerheidsrecht in het arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Cursus Handhaving van sociale zekerheidsfraude, Bijzonder Strafrechtacademie, Den Haag

– Cursus European Direct Tax Law, Amsterdam Centre for Tax Law, Amsterdam

– Voorlichtingsbijeenkomst Studeren in het buitenland, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam

– Begin opleiding tot professioneel mediator, Dialogue, Bussum

– Cursus ‘Alternatieve procedures: de willige rechtsmacht van artikel 96 Rv, arbitrage, bindend advies en het duel’, Instituut voor Juridische Opleidingen, Utrecht

– Opleiding bijzonder curator in jeugdzaken, Universiteit Leiden

30 januari Symposium ‘(Je) Geld of je leven (terug) – vergoeding in natura’, LSA, Amsterdam

– Skireis La Joue du Loup, Juridische Studenten Verenging te Utrecht (tot 8 februari)

– Masterclass arbeidsrecht, ‘De buitenkans achter het concurrentiebeding en relatiebeding’, AN-i, Amsterdam-Schiphol

31 januari IBA conferentie ‘International Legal Challenges for 2015

 

FEBRUARI

Deze maand:

• Lezing Advocatenwet en toezicht, Viadicte

 

2 februari Seminar ‘Equilibrium Corporate Finance and Intermediation’, Piero Gottardi (European University Institute), Amsterdam Centre for Law & Economics, Amsterdam

– Webinar AR Updates Talk, Law at Web, online

– Webinar Sociaal Zekerheidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

3 februari Nationaal Secretaresse Congres, Utrecht

– Begin module Handhaving van het bestuursrecht, Radboud Universiteit, Nijmegen

– Cursus Aan de slag met de nieuwe Participatiewet: nieuwe begrippen, uitgangspunten en structuur van de Participatiewet, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Begin cursus Bouwtechniek voor juristen, IBR, Utrecht

– Begin training ‘De manager en professional als coach’, Dialogue, Bussum

– Patroonscursus, Dialogue, Bussum

4 februari Begin ICSS 2015, The International Cyber Security Strategy Congress: ‘Cyber Security and Forensic Readiness’, Leuven, België

– Promotie mr. R.W.E. van Leuken, ‘Rechtsverhoudingen tussen particulieren en de Unierechtelijke verkeersvrijheden. Directe horizontale werking van de vrijverkeerbepalingen’, Radboud Universiteit, Nijmegen

5 februari Advocaat & Ondernemersdag, Stichting Jonge Balie Nederland, Utrecht

– Symposium ‘Informatie van over de grens’, Platform Belastingrechtspraak, Amsterdam

– Inleiding Privacyrecht en bescherming persoonsgegevens, Instituut voor Juridische Opleidingen, Utrecht

– Webinar PFR Updates Talk, Law at Web, online

– Cursus Back-to-back-contracten, IBR, Den Haag

– Werkcollege hoger beroep en bewijs, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Verdiepingscursus arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Begin basiscursus huwelijksvermogensrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Begin basiscursus erfrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Begin cursus Big data in het veiligheidsdomein, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, Utrecht

6 februari Begin opleiding Governance voor commissarissen en toezichthouders, Wagner Group, Driebergen

– Masterclass strategisch arbeidsrecht, AN-i, Zwolle

9 februari Lezing Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA), Arnhem

– Cursus Actualiteiten sociale zekerheid 2015, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Webinar IE/B9 Updates Talk, Law at Web, online

– Begin registeropleiding Financieel recht (Integrale PARP en zorgplicht), Eggens Instituut, Amsterdam

– Cursus Akkoord en vereffening, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

10 februari Safer Internet Day

– Masterclass Samenwerking over generatiegrenzen heen, WILLconnects en OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus ‘Huisvestingswet en Woningwet: een paar apart!’, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Inleiding recht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Begin training Mediation op de werkvloer, The Lime Tree Mediation & Training, Amsterdam

– Cursus Compliance en integriteit, fraudebeheersing, Kluwer, Utrecht

– Cursus Nieuw consumentenrecht, Kluwer, Amsterdam

– Cursus Arbeidsrechtelijke gevolgen van outsourcing, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Webinar Kwalitatieve aansprakelijkheid, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Training Wervings- en selectiegesprekken voeren, Dialogue, Bussum

11 februari Cursus ‘Onregelmatig verloop van een bouwproject; voortijdige beëindiging en stagnatie (I en II)’, IBR, Den Haag

– Cursus jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Meppel

– Specialisatieopleiding ondernemingsrecht, Universiteit Leiden

12 februari Introductiecursus Milieurecht & omgevingsrecht, Radboud Universiteit, Nijmegen

– Reflectiemiddag Rechtbanken Zeeland-West-Brabant, Oost-Brabant, Limburg en Midden-Nederland, locatie nog onbekend

– Cursus Het nieuwe ontslagrecht, Kluwer, Utrecht

-Cursus Aanbestedingsrecht, IBR, Utrecht

– Cursus Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Update straf(proces)recht 2015, Studiecentrum Kerckebosch, Zeist

– Basisopleiding letsel- en slachtofferzaken, civiele aansprakelijkheid, Universiteit Leiden

13 februari Bedrijven- en instellingendag Juridische Faculteitsvereniging, Groningen

14 februari Voorjaarsvakantie regio Zuid (tot 22 februari) – Valentijnsdag

15 februari Carnaval (tot 17 februari)

16 februari Cursus Wwz: Oud en Nieuw valt vroeg dit jaar, Stichting Opleiding Advocaten Midden-Nederland, Doorn

– Webinar Internationaal arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

17 februari Cursus Pand & Hypotheek, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Webinar Bewijsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie burgerlijk procesrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

18 februari Aswoensdag

– Studiedag Aan de slag met de nieuwe Wmo, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Fundamenten ondernemingsrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Ophemert

19 februari basiscursus AWBZ, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Cybercrime, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Cursus Witwassen en ontneming, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Masterclass arbeidsrecht, ‘Van een subjectief naar een feitelijk ontslag op staande voet’, AN-i, Zwolle

20 februari Dag van de Sociale Rechtvaardigheid

– Symposium ‘Grenzen in het geding. Jongeren, slachtofferschap, recht en hulpverlening’, Slachtofferhulp Nederland, Den Haag

– Oratie prof. mr. E. Koops, Rechtsgeschiedenis, Universiteit Leiden

– Themadag Tussen bestuurs- en strafrecht: de vreemdeling tussen wal en schip, OSR Juridische Opleidingen en SSR, Utrecht

– Begin registeropleiding Financieel recht (Prudentieel banken en verzekeraars), Eggens Instituut, Amsterdam

21 februari Voorjaarsvakantie regio’s Noord en Midden (tot 1 maart)

22 februari Europese Dag van het Slachtoffer

24 februari Cursus De zieke werknemer, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Training conflictmanagement, Dialogue, Bussum

26 februari Advocatenblad nummer 3 verschijnt – Patroonscursus, Dialogue, Bussum

27 februari Begin wintersport Juridische Faculteitsvereniging Groningen (tot 8 maart)

 

MAART

Deze maand:

• Module Onteigeningsrecht, Radboud Universiteit, Nijmegen

• Webinar Actualiteiten bewijsrecht, Law at Web, online

• Webinar De nieuwe kinderbeschermingsmaatregelen en Jeugdwet anno 2015, Law at Web, online

• Begin leergang Aanbestedingsrecht voor juristen, Vrije Universiteit, Amsterdam

• Begin leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers, Vrije Universiteit, Amsterdam

• Begin leergang ‘Juridische kennis over beoefening en organisatie van sport’, Vrije Universiteit, Amsterdam

• Begin leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief, Vrije Universiteit, Amsterdam

 

1 maart Nationale Complimentendag

– Vluchteling Mehdi doet zijn verhaal op tentoonstelling ‘Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen’, in samenwerking met VluchtelingenWerk, museum Catharijneconvent, Utrecht.

2 maart Seminar ‘Taxation and development’, Tim Besley (London School of Economics), Amsterdam Centre for Law & Economics, Amsterdam

– Cursus Fundamenten arbeidsrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Ontslagrecht onder de Wet werk en zekerheid, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Begin training projectmanagement, Dialogue, Bussum – Cursus civiele cassatie, Universiteit Leiden

3 maart Begin module Rechtsbescherming door de bestuursrechter, Radboud Universiteit, Nijmegen

– Cursus Arbeidsrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Begin specialisatieopleiding Arbeidsrecht, Grotius Academie, Nijmegen

– Begin specialisatieopleiding Onroerendgoedrecht, Grotius Academie, Nijmegen

– Master ‘Wwz, klaar voor het nieuwe ontslagrecht’, Law at Web, online

– Cursus Actualiteiten college bestemmingsplan, IBR, Utrecht

– Cursus Consumentenrecht op internet, ICT Recht, Amsterdam

– Cursus arbeidsrecht, Universiteit Leiden

4 maart Begin specialisatieopleiding Informaticarecht, Grotius Academie, Nijmegen

– Begin specialisatieopleiding Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie, Nijmegen

– Cursus Milieu en ruimtelijke ontwikkeling, IBR, Utrecht

– Training Omgaan met de media, Dialogue, Bussum

5 maart Begin specialisatieopleiding Algemeen bestuursrecht, Grotius Academie, Nijmegen

– Begin specialisatieopleiding Aanbestedingsrecht, Grotius Academie, Nijmegen (onder voorbehoud) – Begin specialisatieopleiding Estate planning, Grotius Academie, Nijmegen

– Begin specialisatieopleiding Fusies en Overnames, Grotius Academie, Nijmegen

– International Women Leadership Programme 2015, OSR Jurische Opleidingen, Amsterdam, Brussel, Wenen

– Cursus ‘De nieuwe Jeugdwet speciaal voor de advocatuur’, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht – Webinar SR Updates Talk, Law at Web, online

– Cursus Koop van onroerende zaken (non-conformiteit en NVM-koopakte), IBR, Utrecht

– Begin basisopleiding personen- en familierecht, Maastricht University, Maastricht

– Cursus Fraude, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Cursus Overeenkomsten in het insolventierecht, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg – Webinar Bijzondere bedingen, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

6 maart Algemene ledenvergadering ASP, Utrecht

– Basiscursus Sociaal zekerheidsrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Basiscursus Sociaal zekerheidsrecht inclusief Wwb, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Begin leergang WSNP, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Jurisprudentielunch bijzonder strafrecht, Bijzonder Strafrechtacademie, Amsterdam

9 maart Training effectief communiceren, Dialogue, Bussum

10 maart Begin specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal contracteren, Grotius Academie, Nijmegen

– Atelier Generaties juristen aan het werk; verantwoordelijkheid geven en nemen, WILLconnects en OSR Juridische Opleidingen, locatie nog onbekend

– Cursus Compliance en integriteit, corruptie belangenverstrengeling, Kluwer, Utrecht

– Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz, Kluwer, Utrecht

– Cursus Duurzaam aanbesteden en staatssteun bij gebiedsontwikkeling (I en II), IBR, Utrecht

– Cursus Actualiteiten bewindvoering schuldsanering, Maastricht University, Maastricht

– Cursus Ontslagrecht individueel, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Webinar Algemene voorwaarden, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie contractenrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Verbintenissenrecht ingebrekestelling, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Cursus Wet bescherming persoonsgegevens, Euroforum, Utrecht

11 maart Begin specialisatieopleiding Ruimtelijke ordenings- en milieurecht, Grotius Academie, Nijmegen (onder voorbehoud)

– Begin specialisatieopleiding Insolventierecht, Grotius Academie, Nijmegen

– Begin training Mediation op de werkvloer, The Lime Tree Mediation & Training, Amsterdam

– Studiemiddag Aanbestedingsrecht, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus Procesrecht voor bouwrechtadvocaten, IBR, Utrecht

– Cursus Kennisnet sociale zekerheid, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Tilburg

– Cursus eigenwoningregeling, Maastricht University, Maastricht

– IE-symposium l’Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, Eggens Instituut, Amsterdam

– Webinar Mededingingsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Brussel-Leuven-reis Juridische Faculteitsvereniging Groningen

12 maart REP-symposium Wetsvoorstel beperkte gemeenschap van goederen, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Kennismakingsbijeenkomst nieuwe advocaten en overstappers, Rechtbank Zeeland-West-Brabant

– Patroonscursus Effectief coachen en begeleiden van stagiaires en ander personeel, Kluwer, Utrecht

– Cursus Detailhandel en ruimtelijke ordening, IBR, Utrecht

– Cursus ICT en de curator, ICT Recht, Amsterdam

– Cursus Staatloosheid in bestuurs-, nationaliteits- en vreemdelingenrecht, Eggens Instituut, Amsterdam

– Patroonscursus, Dialogue, Bussum

13 maart TvOB-symposium ‘Van ondernemer tot kapitaalverschaffer, over de rol van de aandeelhouder binnen besloten en open kapitaalvennootschappen’ (Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur), Eggens Instituut, Amsterdam

– Voorronde 7e Nationale Requireerwedstrijd voor Studenten, Openbaar Ministerie, alle rechtenfaculteiten

– Cursus cassatie in strafzaken, Bijzonder Strafrechtacademie, Den Haag

14 maart Begin cursus strafrecht, Woltring Cursussen, Kaapstad, Zuid-Afrika (tot 18 maart)

15 maart Internationale Consumentendag 16 maart Training Conflictueuze persoonlijkheden, Centrum voor Conflicthantering, Haarlem

– Cursus Contracteren en redigeren algemeen civiel, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Webinar Reorganisatie, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

-Carrièretour Noord, Juridische Faculteitsvereniging Groningen

– Begin opleiding tot professioneel mediator, Dialogue, Bussum

17 maart Webinar Bezwaarschriftprocedure, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie bestuursrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Training timemanagement, Dialogue, Bussum

18 maart Verkiezingen Provinciale Staten

– Verkiezingen Waterschappen

– Lezing Actualiteiten pensioenrecht: ‘Verder kijken naar toezicht’, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus Bouwen en (gebiedsgerichte) bodemsanering, IBR, Utrecht

– Cursus Actualiteiten Participatiewet/Bijstandswet, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Basisbegrippen en -beginselen Awb, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Fundamenten van het bestuursrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Open dag Juridische Faculteitsvereniging Groningen

– Cursus Counterterrorism and Applied Intelligence, Lowlands Solutions Netherlands, Den Haag

– Begin training bemiddelings- en mediationvaardigheden, Dialogue, Bussum

19 maart Presentatie De Stand van de Advocatuur, Sdu Uitgevers, Amsterdam

– Jaarvergadering Orde van Advocaten Breda Middelburg, Breda

– Juridisch dictee en HBO-Rechten Bedrijvendag, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Arnhem

– Cursus Contracteren, Kluwer, Amsterdam

– Webinar PFR Updates Talk, Law at Web, online

– Verdiepingscursus Capita Selecta, aanneming van werk 
(I en II), IBR, Den Haag

– Cursus De eerste drie ziektejaren, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Personen- en familierecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Begin leergang Wft Essentials, Eggens Instituut, Amsterdam

– Begin cursus contractenrecht en burgerlijk procesrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Masterclass arbeidsrecht, ‘De maximale bandbreedte van de (toekomstige) verzoekprocedures’, AN-i, Amsterdam-Schiphol

– Basisopleiding letsel- en slachtofferzaken, psychologische gevolgen van slachtofferschap en hulpverlening, Universiteit Leiden

20 maart NJC Talents, Amsterdam RAI

– Nationale Carrièrebeurs, Amsterdam RAI (tot 21 maart)

– Symposium vijftien jaar European Human Rights Cases, Sdu Juridische Opleidingen, Den Haag

– Oratie prof. dr. D.F.M.M. Zaman, Notarieel ondernemingsrecht, Universiteit Leiden

– Basiscursus Wet werk en bijstand, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Begin registeropleiding Financieel recht (Gedragsnormen bancair en beleggen), Eggens Instituut, Amsterdam

– Begin training financieel management, Dialogue, Bussum

21 maart Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

22 maart Begin cursus personen- en familierecht, Woltring Cursussen, Kaapstad, Zuid-Afrika (tot 26 maart)

23 maart Bekendmaking officiële uitslag verkiezingen Provinciale Staten

– Bekendmaking officiële uitslag verkiezingen Waterschappen

– Webinar IE/B9 Updates Talk, Law at Web, online

– Webinar Goed voorbereid naar de zitting, Instituut voor Juridische Opleidingen, online

24 maart Webinar AR Updates Talk, Law at Web, online

– Cursus Recente ontwikkelingen rondom het erfpachtrecht, IBR, Amersfoort

– Cursus WSNP voor administratief medewerkers, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus sociale zekerheid, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Webinar Causaliteit, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Training Trefzeker beïnvloeden en verhoor, Dialogue, Bussum

25 maart Cursus Actualiteiten arbeidsrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus De Awb-bezwaarschriftprocedure, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Verdiepingscursus Wmo 2015: van beleid tot uitvoering, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Actualiteiten vermogensrecht, Instituut voor Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Actualiteiten arbitrage, wat betekent het nieuwe arbitragerecht voor de arbitragepraktijk?, Universiteit Leiden

26 maart Advocatenblad nummer 4 (met Kroniek) verschijnt

– Begin tweedaags jaarcongres vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), Den Haag

– Jaarvergadering Orde van Advocaten Overijssel, Zwolle

– Cursus Mededinging in de gezondheidszorg, Academie voor Gezondheidsrecht, Zeist

– Masterclass Het nieuwe bestuursprocesrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Elementair belastingrecht voor advocaten, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Webinar Overheidscontracten, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie bestuursrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Cursus faillissementsfraude, Bijzonder Strafrechtacademie, Den Haag

– Cursus Actualiteiten agrarisch recht, Rijksuniversiteit Groningen

– Begin training Gespreksleider intervisie, Dialogue, Bussum

– Cursus Processtukken schrijven: methoden en technieken, Instituut voor Juridische Opleidingen, Amsterdam

27 maart Maaskantlezing, Jaap Polak (voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State), Juridische Hogeschool Avans, Tilburg

– Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken in het strafprocesrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Training Helder schrijven voor juristen, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

29 maart Begin zomertijd

– Begin Advoc Real Estate Conference, Berlijn, Duitsland

– Begin ASIS 14th European Security Conference & Exhibition, Frankfurt, Duitsland

30 maart Training Omgaan met slachtoffergedrag, Centrum voor Conflicthantering, Haarlem

– Cursus Verzekeringsrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Begin leiderschapsprogramma Psychology of Leadership, Wagner Group, Brummen

– Begin leiderschapsprogramma Psychology of Leadership, Wagner Group, Hubermont (België)

– Webinar Procesrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

31 maart Verdiepingscursus Effectief procederen tegen de ontvanger van de Belastingdienst, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Cursus Privacy en integriteit op de werkvloer, Kluwer, Amsterdam

– Training Effectief overtuigen en beïnvloeden, Dialogue, Bussum

 

APRIL

Deze maand

• Begin leergang Mergers & acquisitions, law, finance, skills, Vrije Universiteit, Amsterdam

• Begin leergang kinderbeschermingsrecht, Vrije Universiteit, Amsterdam

• Cursus appartementsrecht 2015, IBR, Den Haag

• Basiscursus locatieontwikkeling 2015, IBR, Den Haag

• Begin cursus privaatrechtelijk bouwrecht 2015, IBR, Utrecht

• Lezing ‘Digitalisering, innovatie en kwaliteit: kan dat wel?’, Viadicte

• Begin praktijkopleiding Erfrecht voor advocaten, FBN Juristen, Utrecht

 

1 april Dag van de Grap

– Verdiepingscursus Ongehuwd samenwonenden, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Cursus Beroepsprocedure bij de bestuursrechter, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Faillissementsrecht voor bewindvoerder WSNP, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus De gang van zaken in een arbeidsongeschiktheidsprocedure, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Milieueffectrapportage in het omgevingsrecht, IBR, Utrecht

– Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Haarlem

– Cursus internationaal arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Webinar Hoger beroep, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie burgerlijk procesrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

2 april Begin training Mediation op de werkvloer, The Lime Tree Mediation & Training, Amsterdam

– Basiscursus pensioenrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Begin cursus Bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad, Studiecentrum voor bedrijf en overheid, Utrecht

3 april Goede Vrijdag

5 april Eerste Paasdag

6 april Tweede Paasdag

7 april Cursus Actualiteiten vreemdelingenbewaring, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Bestuurlijke handhaving en bestuursstrafrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Bestuurlijke handhaving en toezicht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Aansprakelijkheidsrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Actualiteiten ICT & Recht, ICT Recht, Amsterdam

8 april Cursus Standaard huurcontracten, Kluwer, Utrecht

– Cursus Consumentenkrediet, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

9 april Studiemiddag voor leden en introducés, VVJ, Utrecht

– Cursus Timemanagement praktijkorganisatie en stressmanagement, Kluwer, Utrecht

– Begincursus Privacy Officer 2.0, IIR Legal, Amsterdam

– Verdiepingscursus Maastricht University, Maastricht

– Opleiding bijzonder curator in jeugdzaken, Universiteit Leiden

10 april Cursus Huurrecht woonruimte verdiept, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursusmodule A Regulier vreemdelingenrecht I, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Jurisprudentielunch bijzonder strafrecht, Bijzonder Strafrechtacademie, Rotterdam

12 april Begin cursus arbeidsrecht, Woltring Cursussen, Kreta, Griekenland (tot 15 april)

13 april Studiemiddag VNJA, Utrecht

– Training Effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Webinar Medezeggenschap, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Bestuursrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Begin opleiding tot professioneel mediator, Dialogue, Bussum

– Training Psychologie voor juristen, Dialogue, Bussum – Webinar Opschorting, verrekening en schuldeisersverzuim, Instituut voor Juridische Opleidingen, online

14 april Cursus Beloningen, Kluwer, Utrecht

– Cursus Compliance en integriteit, voorwetenschap, Kluwer, Utrecht

– Cursus Internationaal contracteren, Kluwer, Amsterdam – Cursus Wet Bopz, Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang, Academie voor Gezondheidsrecht, Zeist

– Cursus Schadevergoedingsrecht, IBR, Utrecht

– Basiscursus ambtenarenrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus bestuursstrafrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Piketcursus strafrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Kinderrechten in het migratierecht, Rijksuniversiteit Groningen

– Begin training adviesvaardigheden, Dialogue, Bussum

15 april Cursus Bijzondere bedingen, Kluwer, Amsterdam – Cursus Actualiteiten arbeidsmigratie, Eggens Instituut, Amsterdam

16 april Secretaressedag

– Begin Global Cyber Space Conference 2015, ministerie van Buitenlandse Zaken en ministerie van Veiligheid en Justitie, Den Haag

– Benelux Merken Congres, Kluwer, Amsterdam

– Begin Mediationopleiding, Centrum voor Conflicthantering, Haarlem

– Begin cursus Financieel-economisch strafrecht, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus Zorginkoop en aanbesteding, Academie voor Gezondheidsrecht, Zeist

– Begin leergang vreemdelingenrecht (regulier), Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Sollicitatietrainingendag Juridische Faculteitsvereniging Groningen

– Masterclass arbeidsrecht, ‘Ziekte en economische ontslagen in de UWV-procedure’, AN-i, ’s-Hertogenbosch

– Cursus Marktmisbruik, Bijzonder Strafrechtacademie, Den Haag

– Training ‘Face the facts

– je gezicht spreekt boekdelen’ Dialogue, Bussum – Begin practicum Vonnis schrijven voor advocaten, Instituut voor Juridische Opleidingen, Utrecht

17 april Training Timemanagement voor juristen, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Begin registeropleiding Financieel recht (Gedragsnormen verzekeringen), Eggens Instituut, Amsterdam

20 april Training Overtuigend pleiten en presenteren, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Begin coachingsopleiding, Dialogue, Bussum

– Cursus Onderhandelen met succes, Universiteit Leiden

21 april Basiscursus Medische aansprakelijkheid, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Basiscursus Mensenhandel, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Cursus Opstellen van een effectieve dagvaarding, Kluwer, Utrecht

– Cursus Straf- en civielrechtelijke jeugdmaatregelen, Kluwer, Utrecht

– Begin inleiding Intellectuele eigendom, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus Privacy en gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg, Academie voor Gezondheidsrecht, Zeist

– Actualiteitencollege bouwcontractenrecht, IBR, Amersfoort

– Mediatraining voor advocaten, door journalist Wouter Kurpershoek, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Cursus Contracteren in een digitale omgeving, Instituut voor Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Actualiteiten regulier vreemdelingenrecht, Universiteit Leiden

22 april vergadering college van afgevaardigden Nederlandse orde van advocaten

– Cursus Non-verbale communicatie voor juristen, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus aanbestedingsrecht en mededingingsrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Basiscursus Nederlands en Europees aanbestedingsrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Holten

– Begin studieweekeinde Letselschade, Studiecentrum Kerckebosch, Madrid

23 april Cursus Actualiteiten bestuurs(proces)recht, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus Actualiteiten vreemdelingenbewaring, OSR Juridische Opleidingen, Amsterdam

– Cursus Beschermingsbewind in de praktijk, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Geschillen in de BV, Eggens Instituut, Amsterdam

– Webinar Remedies, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie contractenrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Training Harvard-onderhandelen, Dialogue, Bussum

24 april Finale 7e Nationale Requireerwedstrijd voor Studenten, Openbaar Ministerie, Amsterdam

– Oratie prof. mr. E.M. Mijnarends, Jeugdstrafrecht, Universiteit Leiden

– Verdiepingscursus Aansprakelijkheid van de werkgever bij beroepsziekten, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Verdiepingscursus De letselschadeberekening ex artikel 6:107 BW, Sdu Juridische Opleidingen, Soesterberg

– Cursus Intellectuele eigendom, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– NTHR-symposium (Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht), Eggens Instituut, Amsterdam

25 april Begin studiereis Legal Experience Hongkong, Juridische Studenten Vereniging te Utrecht (tot 2 mei)

26 april World Intellectual Property Day

27 april Koningsdag

28 april Begin training Mediation op de werkvloer, The Lime Tree Mediation & Training, Amsterdam

– Cursus insolventierecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Basiscursus personenschade, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

29 april Basiscursus Nederlands en Europees mededingingsrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

30 april Advocatenblad nummer 5 verschijnt

– Nationaal Strafrechtdiner, Kluwer, Utrecht

– Actualiteitencollege jurisprudentie omgevingsrecht, IBR, Utrecht

– Begin Advoc Asia Meeting, Yangon, Myanmar

 

MEI

Deze maand

• Cursus De bezwaarschriftprocedure: theorie en praktijk, Vrije Universiteit, Amsterdam

• Begin leergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden, Vrije Universiteit, Amsterdam

• Begin leergang verbintenissenrecht, Vrije Universiteit, Amsterdam

• Lezing Integriteit en tuchtrecht, Viadicte

• Voorjaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

 

1 mei Dag van de Arbeid – Begin opleiding Governance voor commissarissen en toezichthouders, Wagner Group, Sint-Michielsgestel

2 mei Meivakantie, alle regio’s (tot 10 mei)

3 mei Dag van de Persvrijheid

4 mei Dodenherdenking

– Begin cursus strafrecht, Woltring Cursussen, Platja d’Aro, Spanje (tot 8 mei)

5 mei Bevrijdingsdag

7 mei Webinar Exoneraties, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie exoneratie, Academie voor de Rechtspraktijk, online

9 mei Europadag

10 mei Moederdag

11 mei Begin collegereeks Recht & Ethiek, Radboud Universiteit, Nijmegen

– Webinar IE/B9 Updates Talk, Law at Web, online

– Training Wmo 2015: van uitvraag tot beschikking, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Verdiepingscursus Legal English: practicing and drafting contracts, Universiteit Leiden

12 mei Cursus Compliance en integriteit, ethiek, Kluwer, Utrecht

– Webinar AR Updates Talk, Law at Web, online

– Cursus privacy, Eggens Instituut, Amsterdam

– Basisopleiding personen- en familierecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus juridische kwaliteitszorg, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Actualiteiten contracten-, aansprakelijkheids- en procesrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Cursus Ontslagrecht collectief, Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

– Cursus ‘Awb toegepast op de 3 decentralisaties’, Euroforum, Rotterdam

13 mei Training Vtlb (verdiept), OSR Juridische Opleidingen, Utrecht – Patroonscursus, Dialogue, Bussum

14 mei Hemelvaartsdag – Webinar PFR Updates Talk, Law at Web, online

– Cursus De privacyverordening in de praktijk, ICT Recht, Amsterdam

– Begin Advoc Europe AGM, Brussel, België

15 mei Cursus Actualiteiten vreemdelingenbewaring, OSR Juridische Opleidingen, Amersfoort

16 mei Cursus Actualiteiten contractenrecht, Kluwer, Amsterdam

18 mei Lezing prof. Edward Morrison (Columbia Law School), Universiteit van Amsterdam

– Training Wmo 2015: van uitvraag tot beschikking, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Webinar Ontslagrecht individueel, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Mededingingsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Masterclass ‘Inspelen op de onderstroom in interactie’, Dialogue, Bussum

19 mei Basiscursus Verdeling, verrekening en afwikkeling van vermogens in het familierecht, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Verdiepingscursus Letselschade, Sdu Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Actualiteiten internetrecht: e-commerce, privacy en auteursrecht, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus Transities sociaal domein en zorgstelsel, Academie voor Gezondheidsrecht, Zeist

– Training Omgaan met weerstand in de juridische praktijk, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Jurisprudentielunch bijzonder strafrecht, Bijzonder Strafrechtacademie, Rotterdam

– Spring Meeting Amsterdam Centre for Law & Economics, Amsterdam

– Verdiepingscursus straf(proces)recht, Universiteit Leiden

– Cursus Actualiteiten onroerend goed (civiel en fiscaal), Universiteit Leiden

20 mei Verantwoordingsdag (Gehaktdag)

– Begin Landelijk Congres der Bestuurskunde, Nijmegen

– Begin training Mediation op de werkvloer, The Lime Tree Mediation & Training, Amsterdam

– Basiscursus Effectief procederen in eerste aanleg voor advocaten en juristen, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Cursus Privacy in de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus Burgerlijk procesrecht, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus ‘Geluid (g)een hinder bij ruimtelijke ontwikkeling’, IBR, Utrecht

– Basistraining Adviesvaardigheden voor juristen, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus medezeggenschapsrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Schadevergoeding in het bestuursrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Schadevergoeding en bewijs in het bestuursrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus De bezwaarschriftprocedure, Eggens Instituut, Amsterdam

21 mei Specialisatiecursus Snellezen en geheugentraining voor juristen, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Cursus Actualiteiten jeugd(straf)recht, gesloten jeugdzorg en jeugd-GGZ, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Begin cursus Strategisch schrijven in een juridische context, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Actualiteitencollege onteigeningsrecht: procedure en schadeloosstelling, IBR, Amsterdam

– Begin verdiepingscursus Actualiteiten in het aanbestedingsrecht (I-IV), IBR, Utrecht

– Masterclass overheidsaansprakelijkheid, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus ondernemingsrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Praktisch procederen in het bestuursrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Training Snellezen voor juristen, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Schiermonnikoog

– Cursus Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, Maastricht University, Maastricht

– Cursus Privacyverweren in strafzaken, Bijzonder Strafrechtacademie, Den Haag

– Basiscursus ambtenarenrecht, Universiteit Leiden

– Basiscursus intellectuele eigendom, Universiteit Leiden

– Verdiepingscursus Finance for Lawyers: balans- en jaarrekeningen lezen voor juristen, Universiteit Leiden

– Verdiepingscursus nieuw ontslagrecht, Universiteit Leiden

22 mei Oratie prof. dr. W.H. van Boom, Civiel recht, Universiteit Leiden

– Verdiepingscursus huurrecht bedrijfsruimte, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Sociaal zekerheidsrecht voor arbeidsrechtadvocaten en juristen, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Specialisatiecursus huurrecht, Universiteit Leiden

– Verdiepingscursus Staatssteun, Universiteit Leiden

23 mei Luilak

24 mei Eerste Pinksterdag

25 mei Tweede Pinksterdag

26 mei Verkiezingen Eerste Kamer

– Cursus Actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus PPS bij gebiedsontwikkeling, IBR, Utrecht

– Mastertraining Legal English, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Masterclass Flexibele arbeid en tijdelijke contracten

– Training Coaching en portfolio voor de patroon, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

27 mei Lezing Giovanni Sartor (European University Institute), Amsterdam Centre for Law & Economics, Amsterdam

– Cursus Subsidierecht, Kluwer, Utrecht – Basiscursus Penitentiair recht, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus Kabels en leidingen, IBR, Den Haag

– Cursus Ambenarenontslag en disciplinaire maatregelen, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Bewijs in het bestuursrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Algemene leerstukken civiel, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Ontbinding en opzegging van contracten, Eggens Instituut, Amsterdam

– Begin training Meester in acquisitie, Dialogue, Bussum

28 mei Advocatenblad nummer 6 verschijnt

– Bekendmaking officiële uitslag verkiezingen Eerste Kamer

– Seminar Corporate governance in semi-publieke sector, Radboud Universiteit, Nijmegen

– Lezing Florencia Marotta-Wurgler (New York University), Centre for the Study of European Contract Law en Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

– Cursus Ontslag op staande voet, Kluwer, locatie nog niet bekend

– Cursus ‘Algemeen (proces)recht: jong gestraft, later op het rechte pad?’, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Schiermonnikoog

– Webinar Kort geding, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie burgerlijk procesrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Begin Advoc Latin America Meeting, La Paz, Bolivia

– Begin opleiding tot professioneel mediator, Dialogue, Bussum

29 mei Seminar L4L, tevens uitreiking L4L Award, Amsterdam

– Begin cursus English and law, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus Actualiteiten EU-migratierecht I (regulier), OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Actualiteiten WSNP, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Echtscheidings(proces)recht in de praktijk, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

 

JUNI

Deze maand

• Congres Thought Leadership, WILLconnects en OSR Juridische Opleidingen, Amsterdam

• Webinar Actualiteiten procesrecht inclusief stand van zaken KEI, Law at Web, online

• Webinar Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht, Law at Web, online

• Cursus Actualiteiten huurrecht, Rijksuniversiteit Groningen

 

1 juni Basiscursus penitentiair recht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Effectief procederen in vreemdelingenzaken bij de Afdeling, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Mastertraining Harvard onderhandelen voor juristen, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Webinar Ontslagrecht collectief, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

2 juni Inleiding Privacyrecht en bescherming persoonsgegevens, Instituut voor Juridische Opleidingen, Amsterdam

– Verdiepingscursus De vaststelling van alimentatie bij ondernemers, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Verdiepingscursus De Europese verklaring van erfrecht, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Cursus Ontwikkelingen in het ontslagrecht, Vrije Universiteit, Amsterdam

 Begin cursus Erfrecht voor de advocatuur, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus ‘Bescherming of verzwaring? De stand van zaken rond algemene voorwaarden en redelijkheid en billijkheid’, IBR, Utrecht

– Cursus Actualiteiten gezinsmigratie, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Mastertraining Contract drafting, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Opfristraining Nederlands, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Piketcursus Psychiatrisch patiëntenrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Begin cursus Zorgplicht financiële dienstverlening, Eggens Instituut, Amsterdam

– Webinar Actio Pauliana, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie insolventierecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

3 juni Symposium Gezondheidsrecht, Radboud Universiteit, Nijmegen

– Begin cursus Grondslagen en praktijk van het ondernemingsrecht, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus ‘Het bestuursprocesrecht in de bouwpraktijk’, IBR, Utrecht

– Verdiepingscursus Afstammings-, adoptie-, gezags- en omgangsrecht, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Cursus De (nieuwe) Wet openbaarheid van bestuur, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus huurrecht woonruimte, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus huurrecht bedrijfsruimte, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus huurrecht woon- en bedrijfsruimte, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Wob en Wbp, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Webinar Strategisch beëindigen van overeenkomsten, Instituut voor Juridische Opleidingen, online

– Cursus Argumentatieleer: gelijk hebben én krijgen, Universiteit Leiden

4 juni International Day of Innocent Children Victims of Aggression

– Begin training Mediation op de werkvloer, The Lime Tree Mediation & Training, Amsterdam

– Webinar SR Updates Talk, Law at Web, online

– Cursus Actualiteiten burgerlijk procesrecht en rechtspleging, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus De gevolgen van de nieuwe asielprocedure en Opvangrichtlijn voor de asielprocedure, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Basiscursus ‘Huwelijksvermogensrecht en scheiding: hebben en krijgen’, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Arbeids(proces)recht bij ziekte en re-integratie, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Actualiteiten nationaliteitsrecht, Maastricht University, Maastricht

– Masterclass (Contr)actueel arbeidsrecht, AN-i, ’s-Hertogenbosch

– Training Mediation als conflictoplossing, Dialogue, Bussum

– Verdiepingscursus Praktisch procederen in IE-zaken, Universiteit Leiden

5 juni Cursus Actualiteiten bestuursprocesrecht in sociale zekerheidszaken, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken in het strafproces, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursusmodule B Regulier vreemdelingenrecht II, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Procederen in het sociaalzekerheidsrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Doeltreffend procederen in (civiel) hoger beroep, Universiteit Leiden

8 juni Lezing prof. Barbara Fried (Stanford Law School), Universiteit van Amsterdam

– Cursus Actualiteiten EU-migratierecht II (asiel), OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Actualiteiten kinderalimentatie, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Effectiever contracteren, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Samengestelde gezinnen en alimentatie, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Webinar De week van UAV, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Internationale contracten, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie contractenrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

9 juni Basiscursus Actualiteiten personen- en familierecht, Sdu Juridische Opleidingen, Capelle aan den IJssel

– Verdiepingscursus Voedselinformatie verstrekken in de praktijk, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Cursus Actualiteiten ambtenarenrecht, Kluwer, Utrecht

– Cursus Actualiteiten pachtrecht, Kluwer, Arnhem

– Cursus Formuleren van juridische teksten, Kluwer, Utrecht

– Cursus Actualiteiten aanbestedingsrecht, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus Flexibele arbeidsrelaties en zzp’ers, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus Hoger beroep in strafzaken, Vrije Universiteit, Amsterdam –

Cursus De juridische ins and outs van het Bouwbesluit 2012, IBR, Utrecht

– Cursus werkgeversaansprakelijkheid, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Ondernemingsrecht in de non-profitorganisatie, Eggens Instituut, Amsterdam

– Webinar De Week van UAV, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Cursus Schadevergoeding, schadeberekening en alternatieve wegen voor compensatie, Instituut voor Juridische Opleidingen, Utrecht

– Basiscursus bouwrecht, Universiteit Leiden

10 juni Begin cursus Overtuigend pleiten, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus De Wet bescherming persoonsgegevens, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Kennisnet sociale zekerheid, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus De nieuwe Jeugdwet speciaal voor de advocatuur, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Maastricht

11 juni Studiemiddag voor leden en introducés, VVJ, Utrecht

– Cursus Actualiteiten ondernemingsrecht, Vrije Universiteit, Amsterdam –

Cursus Persoonlijke effectiviteit voor juristen (deel 1), Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus UAV-GC 2005, IBR, Utrecht

– Verdiepingscursus strafprocesrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Contracteren onroerend goed, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Training Optreden ter zitting bij de kantonrechter, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Training persoonlijke effectiviteit, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Maastricht

– Cursus Ontbindende en opschortende voorwaarden, Eggens Instituut, Amsterdam

– Cursus Actualiteiten spoorrecht, Universiteit Leiden

12 juni Internationale Dag tegen Kinderarbeid

– Cursus ‘Alimentatierekenen: hoeveel verdienen, hoeveel krijgen?’, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Webinar De week van UAV, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Cursus Snellezen voor juristen, Bijzonder Strafrechtacademie, Den Haag

– Verdiepingscursus burgerlijk procesrecht, Universiteit Leiden

15 juni Basiscursus straf(proces)recht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Nieuw burgerlijk procesrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Training De Wmo in de bezwaarprocedure, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus ‘Ongewenste vreemdelingen: vreemdeling- en strafrechtelijke aspecten’, Maastricht University, Maastricht

– Begin cursus Actualiteiten bestuursprocesrecht, Eggens Instituut, Amsterdam

– Cursus Overtuigen op papier, Universiteit Leiden

16 juni Algemene ledenvergadering en themamiddag Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA), Utrecht

– Cursus Actualiteiten bestuursrecht, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus Onderbewindstelling, curatele en mentorschap, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus (Ruimtelijk) bestuursrecht voor privatisten, IBR, Den Haag

– Cursus Actualiteiten vreemdelingenbewaring, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Awb actueel, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Basiscursus insolventierecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Fiscale aspecten bij echtscheiding, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Basiscursus mededingingsrecht, Universiteit Leiden

17 juni Studiemiddag Aanbestedingsrecht, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Begin cursus Procederen in de arbeidsrechtpraktijk, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus Opstellen en beoordelen van contracten, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus Actualiteiten straf(proces)recht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Rechtspositie onderwijs, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Maastricht

18 juni Ramadan (tot 16 juli) – Dag van de Ondernemende Advocaat, Sdu Uitgevers

– Congres Toekomst van het betalingsverkeer, Euroforum, Amsterdam

– Begin cursus Financiering en herstructurering van ondernemingen, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus Schade door overheidsingrijpen, Kluwer, Utrecht

– Cursus Actuele ontwikkelingen in het straf(proces)recht, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus Succesvol coachen en aansturen in de juridische praktijk, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Basiscursus jeugdrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Rechtspositie oudere werknemers, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Processtukken schrijven: methoden en technieken, Instituut voor Juridische Opleidingen, Rotterdam

– Opleiding bijzonder curator in jeugdzaken, Universiteit Leiden

19 juni Zeildag Stichting Jonge Balie Nederland, Kortenhoef

20 juni Wereld Vluchtelingendag

– Verdiepingscursus Straf(proces)recht: cassatie in de praktijk, Universiteit Leiden

21 juni Vaderdag

– Basistraining Harvard onderhandelen voor juristen, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

22 juni lezing VNJA, ’s-Hertogenbosch

– Basiscursus aansprakelijkheids-, schadevergoedings- en verzekeringsrecht, Universiteit Leiden

– Masterclass Meesterlijk leiderschap, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Verdiepingscursus Bestuurlijke voorprocedures in de praktijk, Universiteit Leiden

– Webinar Jurisprudentie insolventierecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Wederkerige overeenkomsten, Academie voor de Rechtspraktijk, online

23 juni Webinar AR Updates Talk, Law at Web, online

– Begin cursus Vermogensrechtelijke gevolgen van echtscheiding, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus Actualiteiten arbeidsrecht, Eggens Instituut, Amsterdam

– Cursus Actualiteiten arbeidsrecht, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus Actualiteiten Bopz: persoonlijkheidsproblematie en de Bopz, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Actualiteiten Bopz: recente jurisprudentie, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Cybersecurity, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus Procederen onder de Wet werk en zekerheid, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Jurisprudentielunch bijzonder strafrecht, Bijzonder Strafrechtacademie, Amsterdam

– Webinar De week van IE: octrooirecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

24 juni Vergadering college van afgevaardigden Nederlandse orde van advocaten

– Cursus Beslag- en executierecht, Vrije Universiteit, Amsterdam –

Lezing Actualiteiten pensioenrecht: ‘Verder kijken naar verplichtstelling’, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Webinar De week van IE: merkenrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Verdiepingscursus Mensenrechten en sociale zekerheid, Universiteit Leiden

– Verdiepingscursus De internationale echtscheiding, Universiteit Leiden

25 juni Advocatenblad nummer 7/8 (met Kroniek) verschijnt

– ‘The Other’ – International Cultural Criminology Conference, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Begin cursus Ondernemingsrecht van A tot Z, Eggens Instituut, Amsterdam

– Begin International conference on labour law, Labour Law Research Network, Amsterdam

– Cursus ‘Nieuwe eisen aan vreemdelingendetentie: welke gevolgen hebben de nieuwe EU-richtlijnen voor de huidige regelgeving?’, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus Actualiteiten ambtenarenrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Actualiteiten familie- en jeugdrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Actualiteiten onderwijsrecht, Vrije Universiteit, Amsterdam –

Cursus De arbeidsongeschikte ambtenaar, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

– Cursus Drogredenen en retoriek in het juridische debat, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Symposium Nieuwe wetgeving KEI, Universiteit Leiden

– Webinar Aansprakelijkheid hulppersonen en vertegenwoordigers, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar De week van IE: handhaving, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar PFR Updates Talk, Law at Web, online 

26 juni Webinar De week van IE: modellenrecht en andere onderwerken, Academie voor de Rechtspraktijk, online 

29 juni Begin conferentie ‘Virtues and consumer law’, International Association of Consumer Law, Amsterdam – Webinar IE/B9 Updates Talk, Law at Web, online

30 juni Begin basiscursus Erfrecht, Sdu Juridische Opleidingen, Capelle aan den IJssel

 

JULI

1 juli Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Zwolle

– Patroonscursus, Dialogue, Bussum

2 juli Verdiepingscursus De praktijk van de Wet wapens en munitie, Sdu Juridische Opleidingen, Den Haag

– Cursus Actualiteiten ICT & Recht, ICT Recht, Amsterdam

4 juli Zomervakantie regio Noord (tot 16 augustus)

– Eerste etappe Tour de France, Utrecht

7 juli Verdiepingscursus Beter omgaan met oudere werknemers onder de Wwz, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

8 juli Cursus jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Alkmaar

– Begin opleiding Governance voor commissarissen en toezichthouders, Wagner Group, Noordwijk

11 juli Zomervakantie regio Midden (tot 23 augustus)

17 juli Suikerfeest (tot 19 juli)

18 juli Zomervakantie regio Zuid (tot 30 augustus)

 

AUGUSTUS

17 augustus Begin training Mediation op de werkvloer, The Lime Tree Mediation & Training, Amsterdam

20 augustus Patroonscursus, Dialogue, Bussum

25 augustus Patroonscursus, Dialogue, Bussum

27 augustus Advocatenblad nummer 9 (met Kroniek) verschijnt

 

SEPTEMBER

Deze maand:

• Opening gerechtelijke jaar

• Webinar Actualiteiten KEI, Law at Web, online

• Lezing ‘Bewaarplicht, data-opslag en -security’, Viadicte

 

1 september Kennismakingsbijeenkomst nieuwe advocaten en overstappers, Rechtbank Zeeland-West-Brabant

– Webinar AR Updates Talk, Law at Web, online

– Webinar De zieke werknemer, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

2 september Begin training Mediation op de werkvloer, The Lime Tree Mediation & Training, Amsterdam

3 september Verdiepingscursus De rol van de verdediging in voorbereidend onderzoek, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Webinar PFR Updates Talk, Law at Web, online

– Basiscursus ICT-contracten, ICT Recht, Amsterdam

– Webinar Actualiteiten beslagrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online –

Webinar Jurisprudentie burgerlijk procesrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

7 september Begin Week van de Rechtspraak

– Webinar IE/B9 Updates Talk, Law at Web, online

8 september Aftrap gerechtelijk jaar Rechtbank Overijssel, Almelo

– Verdiepingscursus Onrechtmatige daad in de praktijk, Sdu Juridische Opleidingen, Den Haag

– Patroonscursus, Dialogue, Bussum

10 september Dag van de Rechtspraak

– vFAS-congres in het kader van de Dag van de Scheiding, Den Haag

– Verdiepingscursus Actualiteiten alimentatie: kinder- en partneralimentatie, Sdu Juridische Opleidingen, Utrecht

– Begin opleiding tot professioneel mediator, Dialogue, Bussum

11 september Dag van de Scheiding – Nacht van de Dictatuur, Den Haag

– Begin Executive Program Financieel Forensisch Deskundige, Erasmus Universiteit Rotterdam

12 september Open dag Rechtbank Overijssel, Almelo en Zwolle

14 september Begin 3rd International Business Law Conference, Advoc, Bali, Indonesië

– Begin opleiding Governance voor commissarissen en toezichthouders, Wagner Group, Meppel

– Studiemiddag VNJA, Utrecht

– Webinar Werkgeversaansprakelijkheid, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

15 september Prinsjesdag – Begin training adviesvaardigheden, Dialogue, Bussum

– Internationale Dag van de Democratie

16 september Vergadering college van afgevaardigden Nederlandse orde van advocaten

– Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Bergen op Zoom

– Webinar Mededingingsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Specialisatieopleiding gerechtelijk deskundige, Universiteit Leiden

17 september Begin conferentie ‘Global supranational tax law’, Group for Research on European and International Taxation, Amsterdam

– Studiemiddag voor leden en introducés, VVJ, Utrecht

– Verdiepingscursus ICT-contracten, ICT Recht, Amsterdam

– Webinar Totstandkoming overeenkomsten, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie contractenrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Masterclass arbeidsrecht, ‘De buitenkans achter het concurrentiebeding en relatiebeding’, AN-i, ’s-Hertogenbosch

– Training conflictmanagement, Dialogue, Bussum

– Training Trefzeker beïnvloeden en verhoor, Dialogue, Bussum

18 september Verdiepingscursus De overlijdensschadeberekening ex artikel 6:108 BW, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Masterclass strategisch arbeidsrecht, AN-i, Amsterdam-Schiphol

21 september Training effectief communiceren, Dialogue, Bussum

22 september Training Effectief overtuigen en beïnvloeden, Dialogue, Bussum

– Cursus Verkeersstrafrecht, Kluwer, Utrecht

– Cursus jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Arnhem

– Cursus Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht, Instituut voor Juridische Opleidingen, Utrecht

24 september Advocatenblad nummer 10 verschijnt

– Webinar Advocaat en politieverhoor, Law at Web, online

– Cursus Actualiteiten ICT & Recht, ICT Recht, Amsterdam

– Patroonscursus, Dialogue, Bussum

28 september Webinar Arbeidsrecht en faillissement, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Training Wervings- en selectiegesprekken voeren, Dialogue, Bussum

29 september Informatieavond beroepsopleiding, Stichting Jonge Balie Nederland, Utrecht

– Verdiepingscursus Effectief procederen: de terechtzitting in het arbeidsrecht, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Webinar Bestuurdersaansprakelijkheid, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Begin training financieel management, Dialogue, Bussum

 

OKTOBER

Deze maand:

• Pleit, Utrecht

 

1 oktober Begin training Mediation op de werkvloer, The Lime Tree Mediation & Training, Amsterdam

– Masterclass arbeidsrecht, ‘Van een subjectief naar een feitelijk ontslag op staande voet’, AN-i, ’s-Hertogenbosch

– Begin coachingsopleiding, Dialogue, Bussum

– Begin opleiding tot professioneel mediator, Dialogue, Bussum

2 oktober Begin cursus Schadevaststelling bij ondernemers met letsel, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Begin opleiding Governance voor commissarissen en toezichthouders, Wagner Group, Amsterdam

4 oktober Dierendag

6 oktober webinar AR Updates Talk, Law at Web, online

– Cursus Actualiteiten Algemene voorwaarden, Instituut voor Juridische Opleidingen, Amsterdam

7 oktober Lezing Actualiteiten pensioenrecht: ‘Verder kijken naar grensoverschrijdend pensioenverkeer’, Vrije Universiteit, Amsterdam

– Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Utrecht

– Begin training bemiddelings- en mediationvaardigheden, Dialogue, Bussum

8 oktober Webinar PFR Updates Talk, Law at Web, online

– Masterclass ICT-contracten, ICT Recht, Amsterdam

– Cursus ‘Alternatieve procedures: de willige rechtsmacht van artikel 96 Rv, arbitrage, bindend advies en het duel’, Instituut voor Juridische Opleidingen, Amsterdam

9 oktober Specialisatiecursus Time management voor juristen, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Patroonscursus, Dialogue, Bussum

10 oktober Europese Dag tegen de Doodstraf

12 oktober Begin training Mediation op de werkvloer, The Lime Tree Mediation & Training, Amsterdam

– Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Training Omgaan met de media, Dialogue, Bussum

– Webinar Goed voorbereid naar de zitting, Instituut voor Juridische Opleidingen, online

13 oktober Training timemanagement, Dialogue, Bussum

– Cursus Beëindigen of wijzigen van (duur)overeenkomsten, Instituut voor Juridische Opleidingen, Amsterdam

14 oktober Cursus Actualiteiten vermogensrecht, Instituut voor Juridische Opleidingen, Amsterdam

15 oktober Masterclass arbeidsrecht, ‘De maximale bandbreedte van de (toekomstige) verzoekprocedures’, AN-i, Zwolle

– Cursus Zorgplichten in het vermogensrecht, Instituut voor Juridische Opleidingen, Amsterdam

17 oktober Herfstvakantie regio’s Noord en Midden (tot 25 oktober)

18 oktober Europese Dag tegen Mensenhandel

24 oktober Herfstvakantie regio Zuid (tot 1 november)

– Dag van de Verenigde Naties

25 oktober Begin wintertijd 26 oktober Webinar IE/B9 Updates Talk, Law at Web, online

– Webinar Ambtenarenrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

28 oktober Cursus jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Utrecht/Haarzuilens

– Webinar Subsidie, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Begin training Gespreksleider intervisie, Dialogue, Bussum

29 oktober Advocatenblad nummer 11 verschijnt

 

NOVEMBER

Deze maand:

• Gerbrandydebat Orde van Advocaten

• Lezing ‘De veranderende markt en de advocatuur, zwemmen of…?’, Viadicte

 

3 november Begin training Mediation op de werkvloer, 
The Lime Tree Mediation & Training, Amsterdam

– Cursus Processtukken schrijven: methoden en technieken, Instituut voor Juridische Opleidingen, Utrecht

– Verdiepingscursus bestuursrechtelijk bewijsrecht, Universiteit Leiden

4 november Cursus jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, 
Den Haag

– Begin Advoc Joint Network Meeting, Lima, Peru

5 november Specialisatiecursus Snellezen en geheugentraining voor juristen, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Verdiepingscursus Cloud & Recht, ICT Recht, Amsterdam

– Masterclass arbeidsrecht, ‘Ziekte en economische ontslagen in de UWV-procedure’, AN-i, Amsterdam-Schiphol

– Begin practicum Vonnis schrijven voor advocaten, Instituut voor Juridische Opleidingen, Amsterdam

6 november Actualiteitencursussen voor alumni, Radboud Universiteit, Nijmegen

9 november Webinar Overgang onderneming, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Mededingingsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Begin training projectmanagement, Dialogue, Bussum

10 november Webinar AR Updates Talk, Law at Web, online

11 november Sint Maarten

– Webinar Consumentenovereenkomst, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie overeenkomsten, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Begin opleiding tot professioneel mediator, Dialogue, Bussum

12 november Studiemiddag voor leden en introducés Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ), Utrecht

– Webinar PFR Updates Talk, Law at Web, online

– Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Amsterdam

– Begin opleiding Governance voor commissarissen en toezichthouders, Wagner Group, Brummen

13 november Proefcollege master legal management, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam

16 november Lezing VNJA, Amsterdam

– Begin training Meester in acquisitie, Dialogue, Bussum

17 november Verdiepingscursus Goed omgaan met klachten van patiënten in de zorg, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Cursus Vonnis schrijven voor advocaten, Instituut voor Juridische Opleidingen, Utrecht

18 november Begin training Mediation op de werkvloer, The Lime Tree mediation & training, Amsterdam

– Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Den Haag

– Patroonscursus, Dialogue, Bussum

– Webinar Strategisch beëindigen van overeenkomsten, Instituut voor Juridische Opleidingen, online

– Cursus Nieuw IPR, Instituut voor Juridische Opleidingen, Utrecht

19 november Verdiepingscursus Cloud & Recht, ICT Recht, Amsterdam

– Cursus Internationale handelscontracten, Instituut voor Juridische Opleidingen, Amsterdam

– Masterclass (Contr)actueel arbeidsrecht, AN-i, Zwolle

20 november Internationale Dag van de Rechten van het Kind

23 november Webinar Statutair directeur, Academie voor de Rechtspraktijk, online – Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

24 november Webinar Jurisprudentie bestuursrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

25 november Lezing Pensioenrecht: ‘Verder kijken naar overgang van onderneming’, Vrije Universiteit, Amsterdam

26 november Basiscursus Voedselinformatie verstrekken in de praktijk, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Webinar Proportionele aansprakelijkheid, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Cursus Processtukken schrijven: methoden en technieken, Instituut voor Juridische Opleidingen, Zwolle

 

– Training Harvard-onderhandelen, Dialogue, Bussum

– Webinar Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

27 november Verdiepingscursus De letselschadeberekening ex artikel 6:107 BW, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

– Masterclass (Contr)actueel arbeidsrecht, AN-i, Amsterdam-Schiphol

 

DECEMBER

Deze maand:

• Najaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

 

1 december Cursus Vonnis schrijven voor advocaten, Instituut voor Juridische Opleidingen, Amsterdam

2 december Vergadering college van afgevaardigden Nederlandse orde van advocaten

– Cursus jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Rotterdam

3 december Inleiding Privacyrecht en bescherming persoonsgegevens, Instituut voor Juridische Opleidingen, Rotterdam

– Webinar SR Updates Talk, Law at Web, online

– Training Mediation als conflictoplossing, Dialogue, Bussum

– Inleiding privacyrecht en bescherming persoonsgegevens, Instituut voor Juridische Opleidingen, Rotterdam

5 december Sinterklaasavond

7 december Webinar Arbeidsovereenkomst, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

8 december Webinar Dagvaarding en tips, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie burgerlijk procesrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

10 december Internationale Dag van de Rechten van de Mens

Advocatenblad nummer 12/1 (met Kroniek) verschijnt

– Kennismakingsbijeenkomst nieuwe advocaten en overstappers, Rechtbank Zeeland-West-Brabant

– Webinar PFR Updates Talk, Law at Web, online

– Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Rotterdam

– Cursus Actualiteiten ICT & Recht, ICT Recht, Amsterdam

– Training Psychologie voor juristen, Dialogue, Bussum

12 december Patroonscursus, Dialogue, Bussum

14 december Webinar IE/B9 Updates Talk, Law at Web, online

15 december Naturalisatiedag – Koninkrijksdag

– Webinar Arbitrage, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie arbitrage, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Cursus Schadevergoeding, schadeberekening en alternatieve wegen voor compensatie, Instituut voor Juridische Opleidingen, Rotterdam

16 december Cursus jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, Amsterdam

17 december Begin training Mediation op de werkvloer, The Lime Tree Mediation & Training, Amsterdam

– Webinar AR Updates Talk, Law at Web, online

– Cursus Actualiteiten gezondheidsrecht, Universiteit Leiden

18 december Internationale Dag van de Migrant

19 december Kerstvakantie, alle regio’s (tot 3 januari 2016)

21 december Webinar Outsourcing, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

23 december Webinar Europees contractrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

– Webinar Jurisprudentie contractenrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, online

25 december Eerste Kerstdag

26 december Tweede Kerstdag

31 december Oudjaarsdag

 

Verantwoording

De redactie van het Advocatenblad heeft haar best gedaan om zo veel mogelijk voor advocaten relevante agendapunten te verzamelen en accuraat weer te geven. Niet alles past in een agenda. Zo worden veel online-opleidingen van onder meer de Amsterdam Law Academy en PO-online het gehele jaar door gegeven. Actuele overzichten van het aanbod zijn op de websites van de opleidingen te vinden. Mist u nog andere zaken in de agenda, geef dit dan door via [email protected]. Mogelijk kunnen we uw agenda-item een volgende keer alsnog opnemen.

Download artikel als PDF

Advertentie