Elk advocatenkantoor met personeel moet sinds 1994 op grond van de Arbowet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren en laten toetsen. Maar van de advocatenkantoren die een getoetste RI&E zouden moeten hebben blijkt 75 procent er niet over te beschikken. 66 procent is zelfs niet op de hoogte van de wettelijke verplichting. Dat blijkt uit onderzoek van Balieplus onder 150 advocatenkantoren.

Balieplus vroeg in december bij 150 van haar leden of zij bekend zijn met het fenomeen RI&E (een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een bedrijf en een plan voor het oplossen ervan). 55 procent van de respondenten zei het concept te kennen. Op de vraag of zij wisten dat hun kantoor verplicht een RI&E moet laten toetsen, antwoordde slechts 34 procent bevestigend. 66 procent van de ondervraagden realiseert zich dus niet dat een getoetste RI&E voor kantoren met meer dan 1 fte in dienst verplicht is. Verder zegt 75 procent van de onderzochte kantoren geen getoetste RI&E te hebben. Onder kleine kantoren (tot tien medewerkers) is dat percentage zelfs 82 procent.

Voor de advocatuur ontwikkelde Balieplus enkele jaren geleden een digitaal RI&E instrument met branche-specifieke vragen. ‘Een RI&E staat natuurlijk niet bovenaan je lijstje, zeker niet bij kleinere kantoren,’ zegt Balieplus-directeur Paul Paasschens. ‘Maar als kantoren de risico’s niet analyseren en daar geen oplossing voor bieden kan dat vervelende gevolgen hebben. Denk aan uitval van werknemers door stress of de boete die het ministerie van Sociale Zaken kan opleggen. We zien ook steeds vaker verzekeraars eisen dat werkgevers dit soort zaken op orde hebben: wat doe je als er brand uitbreekt in het prachtige herenhuis waar je kantoor houdt?’ Los van de wettelijke verplichting is het volgens Paasschens ‘een morele verantwoordelijkheid’ voor werkgevers om de RI&E uit te voeren en te laten toetsen.

Balieplus verrichtte het onderzoek naar aanleiding van een prijsvraag van het Steunpunt RI&E om meer bekendheid te kweken voor de risico inventarisatie in de advocatuur. Medio 2015 volgt een tweede meting om te bepalen of de serviceorganisatie voor advocaten daarin is geslaagd.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie