Europa roept Nederland niet op het matje voor het telefonisch afluisteren van advocaten. De Europese Commissie en de Europese Raad hebben dat dinsdag (13 januari) laten weten in antwoord op vragen van Europarlementariër Judith Sargentini (GroenLinks) tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement in Straatsburg.

In december werd bekend dat de AIVD zonder toestemming van een rechter het Amsterdamse advocatenkantoor Prakken d’Oliviera heeft afgeluisterd. Volgens Sargentini is dit in strijd met het Europese Handvest voor de Grondrechten en de Europese richtlijn 2013/48/EU. Die garanderen de vrije toegang tot de advocaat en de vertrouwelijkheid van de contacten tussen advocaten en hun cliënten.

Eurocommissaris Věra Jourová (Justitie) zegt dat het toezicht op de veiligheidsdiensten een zaak van de lidstaten zelf is. Ze noemde zijdelings het argument dat de bescherming van de vertrouwelijkheid niet is bedoeld voor advocaten die betrokken zijn bij criminele activiteiten van hun cliënten. De staatssecretaris voor Europese Zaken van Letland, Zanda Kalniņa-Lukaševica, nam namens de Europese Raad (Justitieministers) ongeveer hetzelfde standpunt in.

Judith Sargentini, die bijval kreeg van de sociaal-democratische en de liberale fracties, noemt de reacties Věra Jourová en Kalniņa-Lukaševica teleurstellend en ontwijkend. ‘Ze zoeken niet naar mogelijkheden om de vertrouwelijkheid te garanderen. Ik leg me hier niet bij neer, anders krijgen de veiligheidsdiensten vrij spel.’ Een volgende stap is schriftelijke vragen stellen. Daarna kan er een onderzoek komen naar afluisterpraktijken in verschillende lidstaten.

Peter Louwerse

Advertentie