Fractiewoordvoerders van CDA, GroenLinks, D66 en SP in de Eerste Kamer hebben het kabinet gevraagd af te zien van de bezuinigingen op de rechtsbijstand. Ook de PVV heeft grote moeite met de besparing van 85 miljoen euro.

Volgende week zullen de fracties stemmen over de begroting van Veiligheid en Justitie voor 2015. Daarin is ook opgenomen de eerste tranche van bezuiniging van het kabinet van ongeveer 26 miljoen euro op de gesubsidieerde rechtsbijstand, die vooral de advocatuur treft. Als de Eerste Kamer instemt met de begroting, dan gaat deze besparing op 1 februari van start.

CDA-woordvoerder Franken vroeg minister Opstelten en staatssecretaris Teeven, tijdens het uitgestelde begrotingsdebat in de senaat, om nog eens met collega’s in het kabinet te onderhandelen over meer financiële middelen voor de rechtspleging en de rechtsbijstand. Hij kwam met een motie waarin de bewindslieden worden opgeroepen om de bezuiniging van 85 miljoen euro weg te strepen.

GroenLinks vroeg de bewindslieden in een motie om alle bezuinigingen op te schorten, om eerst nog onderzoek te doen naar de effecten van de maatregelen. Teeven verwierp beide moties, die waarschijnlijk wel op steun van D66 en de SP kunnen rekenen. PVV-woordvoerder Reynaers verklaarde dinsdag ook dat, na eerdere bezuinigingen op de rechtsbijstand, ‘de grens is bereikt’.

Het is nog niet duidelijk of de fracties de begroting van Veiligheid en Justitie zullen verwerpen als de bewindslieden hun toch niet tegemoetkomen. Zonder de steun van CDA, GroenLinks, D66, SP en PVV halen de bewindslieden niet de vereiste meerderheid in de senaat.

Het komt echter niet vaak voor dat een meerderheid in de Eerste Kamer een begroting wegstemt. Voor het laatst is dat gebeurd in 1909, met de begroting van Oorlog. Het is de Eerste Kamer niet bekend dat er ooit een Justitiebegroting is afgekeurd.

Maarten Bakker

Advertentie