Als de Eerste Kamer de begroting van Veiligheid en Justitie niet wegstemt, heeft dat drastische gevolgen voor jonge advocaten, meent de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). De bezuinigingen zullen het aantal nieuwe advocaten nog verder terugdringen, vreest de vereniging.

Met het goedkeuren van de justitiebegroting wordt er 85 miljoen euro bezuinigd op de gefinancierde rechtsbijstand. De bezuinigingen zullen jonge advocaten en juristen die advocaat willen worden het hardste treffen, schrijft de NVJSA op haar website. Sinds 2007 is het aantal nieuwe advocaten gehalveerd. De NVJSA verwacht dat door de bezuinigingen het aantal nieuwe advocaten nog verder zal teruglopen.

De NVJSA schetst een somber toekomstbeeld als de bezuinigingen doorgaan. Beginnende advocaten kosten veel en leveren nog weinig op. Volgens de jonge strafrechtadvocaten zal het dus voor kantoren onbetaalbaar worden om starters aan te nemen. ‘Zelfs voor talentvolle studenten zal een toekomst in de advocatuur niet weggelegd zijn, hetgeen op de lange termijn de gehele advocatuur treft. Zonder nieuwe aanwas zal de kwaliteit afnemen. Er zullen zich geen jonge gespecialiseerde advocaten meer aandienen en dat zal leiden tot een kwaliteitsverarming.’

Vergrijzing is al aan de orde in de sociale advocatuur. De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland meldde in het voorjaar van 2014 al dat het voor kleine kantoren geen doen is om advocaat-stagiaires aan te nemen. De NVJSA vreest dat er op de lange termijn geen gespecialiseerde advocaat meer te vinden zal zijn in de sociale advocatuur.

Uiteindelijk zullen de zwakkeren in de samenleving het slachtoffer worden van de bezuinigingen. ‘Juist zij zouden zich moeten kunnen verdedigen tegen een steeds verder oprukkende overheid,’ stelt de NVJSA.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie