–  Raad van discipline Amsterdam, 10 juni 2014, zaak nr. 13-372A, ECLI:NL:TADRAMS:2014:147.
–  Wat een behoorlijk advocaat betaamt in strafzaken; klacht van politie.
–  Tegenover ambtenaren van politie mag een advocaat niet onnodig polariserend reageren en dient hij de nodige professionele distantie te tonen.

Na een voorgeleiding van zijn cliënt bij de rechter-commissaris probeerde mr. X zijn cliënt te spreken. Klaagster liet als behandelend ambtenaar van de parketpolitie weten dat dit niet meer mogelijk was. Volgens klaagster toonde mr. X zich niet voor rede vatbaar, gedroeg hij zich recalcitrant en kwam hij verbaal agressief over.
De raad laat in het midden wat mr. X precies tegen klaagster heeft gezegd. Naar het oordeel van de raad zijn er voldoende aanwijzingen dat mr. X zich zodanig heeft gedragen dat hij heeft moeten begrijpen dat zijn gedrag als onbetamelijk (niet des advocaats) is overgekomen. Het proces-verbaal van klaagster is zeer gedetailleerd, waartegenover verweerder slechts in algemene bewoordingen heeft betwist dat hij de verweten uitingen heeft gedaan.
Ook in een telefoongesprek met een andere behandelend ambtenaar van politie heeft mr. X naar aanleiding van de aankondiging van een verhoor van zijn cliënt onnodig polariserend gereageerd en niet de nodige professionele distantie getoond.
Van mr. X mag worden verwacht dat hij respecteert dat politieambtenaren hun taak uitoefenen. Als hij vindt dat dat niet goed gebeurt, moet hij daarover op een passende wijze klagen bij de leiding van het politiekorps.
Ter zitting van de raad heeft mr. X geen inzicht getoond in het tuchtrechtelijk ontoelaatbare karakter van zijn handelen. De opstelling van mr. X draagt niet bij aan het scheppen van een vruchtbaar klimaat waarin alle betrokkenen hun werk doen. Ook het handelen van de klagende politieambtenaren draagt niet bij aan een oplossing in dezen. Zij waren niet bereid in overleg te treden met mr. X, en het opmaken van een proces-verbaal en twee rapporten door ambtenaren die zelf bij de gebeurtenissen waren betrokken, verdient niet de voorkeur. Bovendien werkt het onnodig polariserend dat mr. X werd bestempeld als verdachte. Nu partijen elkaar mogelijk in de toekomst nog tegenkomen, geeft de raad partijen in overweging een nader gesprek tussen de korpsleiding en mr. X te arrangeren en wrevel in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen.
Waarschuwing.

Download artikel als PDF

Advertentie