Per 1 januari kent de Nederlandse orde van advocaten met het college van toezicht (CvT in de wandelgangen) een nieuw toezichthoudend orgaan. De dekens houden nog steeds toezicht op advocaten en het CvT ziet nu toe op de werking van het toezicht en de klachtbehandeling door de dekens. Twee kroonleden die geen advocaat zijn, voormalig interim rapporteur toezicht advocatuur Rein Jan Hoekstra en oud-advocaat en voormalig SP-Tweede Kamerlid Jan de Wit, vormen samen met de algemeen deken het college. Het CvT zetelt op het Bureau van de Orde in Den Haag en begon in januari aan zijn werk-zaamheden. Punt 1 op de agenda van de eerste vergadering: de benoeming van secretaris Adrienne Hoevers. De komende maanden zal het college eerst op tour gaan langs alle dekens en adjuncten en een werkplan opstellen.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Download artikel als PDF

Advertentie