–  Raad van discipline ’s-Hertogenbosch, 10 maart 2014, zaak nr. L198-2013, ECLI:NL:TADRSHE:2014:47.
–  Wat een behoorlijk advocaat betaamt jegens de wederpartij.
–  In familiekwesties moet de advocaat waken voor onnodige polarisatie tussen familieleden, zeker als hij niet alleen de visie van cliënt verwoordt.

Mr. X was de advocaat van de wederpartij van klaagster. Klaagster en die wederpartij zijn familieleden van elkaar. Mr. X diende bij de Huurcommissie een verzoek in tot vaststelling van de huurprijs van de woning. Tijdens de mondelinge behandeling zei mr. X over klaagster dat zij ‘waarschijnlijk de enige huurder in heel Nederland [is] die kan zeggen dat zij een woonhuis bestemd voor dubbele bewoning huurt voor een all-in huurprijs van € 200. Een in mijn ogen typisch voorbeeld van de hedendaagse “graaicultuur”, waarin over de rug van anderen wordt geprofiteerd en eigenbelang voorop staat’. Klaagster verwijt mr. X dat hij haar ten onrechte afschilderde als profiteur en voorbeeld van graaicultuur.
De raad overweegt dat de advocaat in familiekwesties als de onderhavige moet waken voor onnodige polarisatie tussen de familieleden en dat van hem een bepaalde mate van terughoudendheid mag worden verwacht. Mr. X heeft bij het voordragen van zijn pleitnota onvoldoende terughoudendheid betracht. Zijn gebruik van het woord ‘graaicultuur’ acht de raad onnodig grievend in tuchtrechtelijke zin, terwijl uit de bewoordingen van mr. X duidelijk blijkt dat hij in de pleitnota zijn eigen visie, en niet enkel die van zijn cliënt, heeft verwoord.
Waarschuwing.

Download artikel als PDF

Advertentie