Wie pensioen, opgebouwd bij verschillende werkgevers, wil samenvoegen moet dat kunnen blijven doen. Maar dan vereenvoudigd en zonder dat dit leidt tot bijbetaling door de (ex)werkgevers. Dat stelt de adviescommissie pensioenrecht van de Nederlandse orde van advocaten in een advies aan staatssecretaris Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werkgevers hebben nu een bijbetalingsverplichting, maar daarvoor bestaan geen rechtsgronden meer volgens de commissie.

Het recht op waardeoverdracht is in 1994 ingesteld om te voorkomen dat deelnemers van eindloonregelingen ‘pensioenbreuk’ zouden oplopen. Nu eindloonregelingen niet meer bestaan zou het recht op waardeoverdracht moeten worden aangepast volgens de commissie.

Het recht op individuele waardeoverdracht moet wel behouden blijven, meent de commissie. Maar de samenvoeging van verspreide opbouw moet voor eigen risico en rekening zijn. Het recht op waardeoverdracht moet gebaseerd zijn op de overdracht van de gefinancierde waarde ingevuld door afspraken met de pensioenuitvoerder. Op die manier komt er volgens de adviescommissie een einde aan ‘de ongewenste en onbillijke bijbetalingsproblematiek’. In sommige gevallen moeten werkgevers aanzienlijke bedragen bijbetalen om de waardeoverdracht van ex-werknemers mogelijk te maken.

Staatssecretaris Klijnsma zei volgens de commissie toe om per 1 januari een wetsvoorstel in te dienen dat de problemen met bijbetaling bij waardeoverdracht zou oplossen. Het ontbreken van dit wetsvoorstel, en het ontbreken van de uitkomsten van een onderzoek dat aan het wetsvoorstel ten grondslag zou liggen, was voor de adviescommissie aanleiding om het advies op te stellen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat weten dat de staatssecretaris ernaar streeft voor zomer 2015 de Tweede Kamer te informeren over het onderzoek. Het wetsvoorstel fundamentele herziening waardeoverdacht volgt volgens het ministerie dan na de zomer 2015.

Op 28 januari is een Algemeen Overleg van de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar zullen ook pensioenaangelegenheden aan de orde komen.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie