‘Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om de “vliegureneis” te regelen in een Algemene Maatregel van Bestuur,’ zegt Kamerlid Ard van der Steur (VVD). Tegen de verhoogde ureneis voor registermediators, geformuleerd in het initiatiefvoorstel Wet registermediator, bestaan bezwaren vanuit het veld en de politiek.

Door de ‘vliegureneis’ te regelen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) wordt de eis flexibeler, zegt Kamerlid Ard van der Steur, indiener van het initiatiefvoorstel Wet registermediator. ‘Er zijn vele mediators die erop gewezen hebben dat het essentieel is dat een registermediator voldoende ervaring heeft om naar behoren zijn vak uit te oefenen. Een mediation per maand is dan geen gek begin.’

Tegelijkertijd wijzen advocaten, mediators en Kamerleden erop dat een grote groep registermediators buiten de boot dreigt te vallen als de verhoogde ureneis wordt ingevoerd. Kamerlid Michiel van Nispen (SP) schrijft in zijn amendement op de Wet registermediator van 8 januari: ‘Het risico ontstaat dat er straks nog maar weinig ervaren mediators als registermediator aan de slag kunnen.’ Daarom sluit hij zich grotendeels aan bij de eisen die op dit moment door Mediatorsfederatie Nederland wordt gehanteerd, namelijk een aantal van drie mediations per jaar. ‘Deze voorwaarde werkt in de praktijk goed, en zal als uitgangspunt gebruikt moeten worden. Op grond van artikel 55 hebben mediators dan drie jaar de tijd om toe te werken naar het in artikel 3 voorgeschreven minimum van zes mediations per jaar of zestig uur mediation.’

Volgens de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) kan het ‘vliegurenvereiste’ een obstakel vormen voor een groep advocaat-mediators. ‘Uitval van de advocaat-mediaros acht de algemene raad niet in het belang van de rechtzoekende waar de advocaat met diens brede juridische kennis en kunde juist een toegevoegde waarde heeft binnen de beroepsgroep van (register) mediators,’ stelt de NOvA.

Behalve tegen het vliegurenvereisten, bestaan er andere bezwaren tegen de initiatiefvoorstellen (Wet registermediator, Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht, Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht) van Ard van der Steur. Zo vrezen critici dat verplichte mediation de toegang tot de rechter beperkt. ‘Er is geen sprake van verplichte mediation,’ zegt Van der Steur. ‘Dat wordt mogelijk nog verder verduidelijkt.’ De wetsvoorstellen verbreden de toegang tot het recht volgens Van der Steur. ‘Ze stellen mensen in staat hun problemen zelf op te lossen, dejuridiseren en creëren de mogelijkheid van een mediationrechter die in de mediation juridische knopen kan doorhakken.’

Over het bezwaar dat een door de minister gereguleerde en gecontroleerde overheidsmediator de onafhankelijkheid van mediators op de tocht zet, zegt Van der Steur: ‘Er is geen sprake van controle door de minister. De minister heeft alleen een systeemverantwoordelijkheid voor het register dat openbaar is en waarvan de toelating objectief is gereguleerd na advies van de mediators zelf in de commissie mediation.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie