Zeven fracties in de Eerste Kamer leggen zich nog niet neer bij het besluit van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) om dit jaar toch 13 miljoen euro te korten op vergoedingen aan advocaten. Ze vormen samen een meerderheid in de senaat.

De Eerste Kamer stemde twee weken geleden voor een motie van CDA-senator Franken dat de totale bezuiniging van 85 miljoen euro op de gesubsidieerde rechtsbijstand geschrapt dient te worden. In een brief aan staatssecretaris Teeven constateert de commissie Veiligheid en Justitie van de senaat woensdag dat de bewindsman die motie slechts gedeeltelijk uitvoert. Hij gaat immers gewoon door met de bezuiniging voor 2015, op de vergoeding aan advocaten. Daarmee is een bedrag van ongeveer 13 miljoen euro gemoeid.

De fracties van CDA, SP, GroenLinks, PVV, ChristenUnie, de Partij voor de Dieren en de OSF zeggen dit besluit van de staatssecretaris ‘in hoge mate’ te betreuren. Niet alleen omdat een uitspraak van de meerderheid van de Kamer daarmee wordt gepasseerd, maar ook vanwege ‘de nadelige invloed van dit besluit op de kwaliteit en effectiviteit van de rechtspleging in Nederland’. De fracties eisen van de staatssecretaris dat hij voor vrijdagmiddag vijf uur met een verdere onderbouwing van zijn besluit komt.

‘We vinden nog steeds dat de motie-Franken helemaal moet worden uitgevoerd,’ zegt SP-senator Ruers. ‘Wat onze fractie betreft hangt de staatssecretaris een motie van wantrouwen boven het hoofd.’ CDA-senator Franken zelf houdt zijn kruit droog. ‘Ik wacht af waarmee de staatssecretaris vrijdag komt.’ PVV-senator Reynaers vindt een motie van wantrouwen momenteel niet aan de orde, maar hij denkt wel dat de verstandhouding tussen Teeven en de Eerste Kamer verstoord is geraakt. ‘Het is niet sjiek dat hij een motie niet uitvoert, hij jaagt de Kamer daarmee op de kast. Dat zal effect hebben op de behandeling van andere voorstellen van de staatssecretaris.’

Teeven heeft wel aangekondigd dat hij voorlopig niet verder gaat met andere maatregelen die de rechtsbijstand treffen. De zeven fracties, die samen 38 van de 75 senaatzetels bezetten, willen van de staatssecretaris zekerheid dat hij daarmee de 72 miljoen aan bezuinigingen die nog resteren, in ieder geval opschort.

Maarten Bakker

Advertentie