Chantal de Blaeij wordt de nieuwe voorzitter van de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN). Het College van Afgevaardigden van de SJBN benoemt haar op 25 februari tot voorzitter. Het monitoren van en meedenken over de vernieuwde beroepsopleiding voor advocaat-stagiaires is een van de speerpunten van De Blaeij.

De Blaeij (Capra Advocaten) neemt het stokje over van Annemarie Roukema (Boekel De Nerée). De Blaeij, advocaat op het gebied van (onderwijs-)arbeidsrecht en ambtenarenrecht, is momenteel Portefeuillehouder Opleidingen binnen het SJBN-bestuur. Tijdens haar voorzitterschap zal zij zich dan ook onder meer blijven richten op het monitoren van de vernieuwde beroepsopleiding voor advocaat-stagiaires. ‘We blijven de opleiding volgen door middel van klankbordgroepen. In september 2013 is de vernieuwde opleiding van start gegaan. Binnen de opleiding ligt de focus ook sterk op het wetenschappelijke, de advocaat moet deskundig zijn. Wij onderschrijven dat dit van groot belang is voor de uitoefening van het beroep van advocaat. Maar wij blijven kritisch kijken naar de zwaarte van de opleiding. Je leert het vak uiteindelijk vooral in de praktijk. De beroepsopleiding moet daarin een ondersteuning zijn, geen belemmering.’

Volgens De Blaeij zijn veelgehoorde klachten dat er het een en ander schort aan de digitale leeromgeving van de nieuwe beroepsopleiding, waardoor bij stagiaires een gebrek aan overzicht bestaat. ‘Dit blijft een punt van aandacht.’

Annemarie Roukema is sinds november 2013 voorzitter van de SJBN. Zij omschrijft haar opvolger als ‘weloverwogen’ en ‘integer’. ‘De SJBN houdt zich al vele jaren intensief bezig met de beroepsopleiding en alle zaken die daar omheen van belang zijn, zoals arbeidsrechtelijke aspecten. Chantal heeft hier een heldere visie op en zal zich hier met frisse energie, samen met een nieuwe portefeuillehouder Opleidingen, op richten.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie