Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) komt de Eerste Kamer vooralsnog niet tegemoet in het conflict over de bezuiniging dit jaar op de rechtsbijstand. Dat blijkt uit een brief van de bewindsman aan de senaat.

Zeven fracties in de Eerste Kamer, die gezamenlijk een nipte meerderheid vormen, leggen zich niet neer bij het besluit van Teeven om de Algemene Maatregel van Bestuur met de eerste tranche van bezuinigingen op de rechtsbijstand per 1 februari van kracht te laten gaan. Volgens de fracties negeert Teeven daarmee de aangenomen motie van CDA-senator Franken, die eist dat de totale bezuiniging van 85 miljoen euro op de rechtsbijstand geschrapt wordt. De fracties eisten woensdag opheldering van de staatssecretaris.

Teeven laat in zijn antwoord blijken dat de bezuiniging van 12,2 miljoen euro (was aanvankelijk 13,3 miljoen euro) in 2015 gewoon doorgaat. Daarbij gaat het onder meer om een verlaging van de basisvergoeding voor advocaten en een verlaging van de vergoeding voor bewerkelijke zaken. Hij schrijft de Eerste Kamer dat hij alleen de bezuinigingsmaatregelen voor 2016 opschort. Die hebben betrekking op de introductie van een poortwachter, die het beroep op rechtshulp van advocaten zou moeten inperken.

Teeven is wel bereid om te kijken of het komende begrotingsjaar, dat zou dan ook 2016 moeten zijn, de AMvB weer gewijzigd moet worden. Dat hangt af van een studie van een onderzoekscommissie over de gestegen kosten van de rechtsbijstand. Die commissie wordt ook ingesteld op verzoek van de Eerste Kamer.

Als de AMvB niet wordt gewijzigd, dan lopen de bezuinigingen die daaruit voortvloeien op tot een bedrag van 26,1 miljoen euro in 2018. Afgelopen weken lieten de fractiewoordvoerders Recourt en Van der Steur van de PvdA en VVD in de Tweede Kamer weten dat ze geen nieuwe bezuinigingen meer willen op de begroting van Justitie. Maar volgens Teeven hebben die opmerkingen ook alleen betrekking op het komend jaar en niet op 2015.

Maarten Bakker

Advertentie