Op korte termijn zal er in de Eerste Kamer geen motie van wantrouwen ingediend worden tegen staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) vanwege de bezuinigingen op de vergoedingen aan advocaten dit jaar voor rechtsbijstand. De fracties gunnen de bewindsman enkele maanden om zijn bezuinigingsplannen bij te stellen.

De staatssecretaris stuurde de Eerste Kamer vrijdag een brief waaruit blijkt dat hij de kortingen dit jaar op de vergoedingen aan advocaten doorzet. Het gaat om een bedrag van 12,2 miljoen euro. De maatregel maakt onderdeel uit van de totale bezuiniging van 85 miljoen euro op de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Op 20 januari nam de Eerste Kamer een motie aan van CDA-senator Franken dat deze bezuiniging geschrapt dient te worden. Zeven fracties waren er vorige week verbolgen over dat de korting op advocatenvergoedingen in 2015 toch doorgaat. Ze wilden dat de staatssecretaris de aangenomen motie van CDA-senator Franken volledig uitvoert.

Franken wil de zaak nu niet verder op de spits drijven door een motie van wantrouwen in te dienen. ‘Ik vraag me sterk of de zaak daarmee gediend is.’ Zo vlak voor de Eerste Kamerverkiezingen is hij niet uit op politiek gewin, zegt het Eerste Kamerlid. Hij gunt de staatssecretaris drie maanden de tijd om met nieuwe plannen voor de rechtsbijstand te komen. Franken houdt er echter wel aan vast dat zijn motie uitgevoerd moet worden. ‘In zekere zin hangt hem nog altijd een motie van wantrouwen boven het hoofd.’

Ook SP-senator Ruers wacht voorlopig met een motie van wantrouwen. ‘We hebben al veel binnengehaald. De bezuinigingen vanaf 2016 zijn opgeschort. En Teeven geeft te kennen dat hij de AMvB met de kortingen voor 2015 misschien weer herziet.’

CDA, SP, ChristenUnie en GroenLinks willen van de staatssecretaris nog wel informatie over de nieuwe onderzoekscommissie die hij instelt voor een advies over de rechtsbijstand. Die commissie zou binnen enkele maanden al verslag moeten doen. ‘Dat hoeft echt geen half jaar te duren,’ zegt Ruers.

D66 was eerder al tevreden met de toezeggingen van Teeven. De PVV is ook geen voorstander van een motie van wantrouwen.

Maarten Bakker

Advertentie