De aantrekkende economie en private investeringen zorgen voor een lichte groei voor advocatenkantoren in 2015. De vraag naar diensten van advocaten neemt dit jaar volgens de Rabobank met 1 tot 3 procent toe. Om daar optimaal profijt van te hebben, zullen advocatenkantoren wel moeten innoveren. Dat blijkt uit de Rabobank Cijfers en Trends van 9 februari 2015.Bijlage:Link:

De economische groei biedt kansen voor de advocatuur, maar om daar optimaal van te profiteren zullen advocatenkantoren hun businessmodel tegen het licht moeten houden volgens de Rabobank. De bank stelt dat door transparantie en toenemende beschikbaarheid van kennis, advocaten meer toegevoegde waarde moeten leveren. ‘Alleen toegevoegde waarden leveren door specialistische kennis is niet voldoende,’ vermeldt het rapport.

Volgens de Rabobank is de prognose voor de lange termijn positief. De aantrekkende economie en toenemende juridisering van de maatschappij bieden kansen voor advocaten. ‘Het is dan wel noodzakelijk te innoveren,’ stelt de bank. Digitalisering biedt kansen voor innovatieve juridische dienstverlening en het efficiënter inrichten van interne werkprocessen is de voorspelling. Het virtuele advocatenkantoor, een van de moderne ontwikkelingen binnen de internationale advocatuur, lijkt de Rabobank echter nog niet doorgedrongen in Nederland.

Aan de vraagkant ziet de Rabobank groei vanuit het bedrijfsleven, maar die lijkt conjunctuurgevoelig. De competenties van individuele advocaten belangrijker worden voor bedrijven die een advocaat inschakelen, ziet de Rabobank: ‘De personal skills van een advocaat en de relatie met de advocaat worden belangrijker dan de naam van het kantoor. Bedrijven gaan steeds meer op zoek naar de specialist op een bepaald gebied en kiezen hierbij vaker voor (kleinere) nichekantoren.’

Aan de aanbodkant ziet Rabobank twee tegenstrijdige bewegingen. Specialisatie en internationalisatie dwingen enerzijds tot grootschaligheid. Aan de andere kant kiezen jonge advocaten met een paar jaar ervaring bij een groot kantoor vaker voor associatie met beroepsgenoten in een middelgrote praktijk. Dit komt deels door reorganisatie bij grote kantoren, maar ook omdat jonge advocaten daar opbranden of een betere balans tussen werk en privé zoeken. Andere trends die Rabobank op het aanbodvlak ziet zijn toegenomen feminisering en relatieve kleinschaligheid; er waren niet eerder zoveel eenpitters in de advocatuur en ook het aantal vrouwen stijgt. Daar staat tegenover dat de instroom afneemt. In 2014 lijkt het aantal beëdigingen onder de 700 te komen. Dat gegeven en de vergrijzing kunnen op termijn zorgen voor krapte op de arbeidsmarkt.

Rabobank publiceert al meer dan vijfendertig jaar branche-informatie met Cijfers & Trends. Het volledige rapport is te vinden op www.rabobank.nl/cijfersentrends.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie