De Raad voor Rechtsbijstand is een pilot gestart waarbij ook in bewerkelijke zaken advocaten en de Raad samenwerken op basis van High Trust. Elf advocatenkantoren die al een High Trust-convenant met de Raad voor Rechtsbijstand hebben gesloten voor niet-bewerkelijke zaken zijn benaderd om via High Trust ook extra uren aan te vragen. De pilot heeft geen vaste einddatum; de Raad voor Rechtsbijstand verwacht een duur van ongeveer een jaar.

Met de pilot wil de Raad voor Rechtsbijstand onderzoeken of High Trust ook ingezet kan worden in bewerkelijke zaken. 72 procent van het toevoegvolume in niet-bewerkelijke zaken is al op basis van High Trust. Advocaten die een dergelijk High Trust-convenant met de Raad voor Rechtsbijstand voor ‘reguliere’ zaken hebben hoeven geen stukken in te dienen bij een toevoegingsaanvraag en declaratie, maar kunnen volstaan met de draagkrachttoets. Na afloop kan de Raad voor Rechtsbijstand steekproefsgewijs controleren of de toevoeging en declaratie terecht aangevraagd is.

‘Uit ons klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat advocaten tevreden zijn met het systeem van High Trust. Reden voor ons om na te gaan of High Trust ook zou kunnen werken in bewerkelijke zaken,’ laat een woordvoerder van de Raad voor Rechtsbijstand weten. De pilot ziet op de eerste aanvraag van maximaal dertig uur aan extra uren (EXU). Die aanvraag wordt afgehandeld zonder stukken. Achteraf vindt op dit moment nog wel één op één controle van de benodigde documenten plaats. ‘De winst voor advocaten zit in de snelheid: de EXU-aanvraag wordt binnen drie dagen afgehandeld en het contact met de Raad is ook makkelijker. We hebben veel persoonlijk contact met advocatenkantoren zodat we gemakkelijk zaken kunnen afstemmen,’ zegt de woordvoerder.

Gedurende de pilot en na afloop zal de Raad voor Rechtsbijstand een evaluatie houden. Uiteindelijk is het doel dat in bewerkelijke zaken ook op basis van High Trust wordt samengewerkt. Per wanneer dat zal zijn kon de Raad voor Rechtsbijstand nog niet exact aangeven.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie