Een casino, twee bestuurders en een heleboel ruzie. Mr. X zat er, als advocaat van een van de bestuurders en van het het casino zelf, middenin. Hij kreeg van ‘zijn’ bestuurder de bons. Moest hij nu met lede ogen aanzien hoe het casino te gronde dreigde te gaan? Het antwoord luidt: ja.

Als een advocaat optreedt voor verschillende partijen en er ontstaat een belangenconflict, dan moet hij zich helemaal terugtrekken. Het kantoor van mr. X had ook aan het casino bevestigd dat men dat zou doen. Maar mr. X verscheen op verzoek van de andere bestuurder toch nog op een overleg van het casino met de gemeente, en op een zitting van de Ondernemingskamer. Ook deed hij het papierwerk voor (verlenging van) de vergunning.

Het ging om het voortbestaan van het casino, bepleitte mr. X zijn zaak bij de tuchtrechter. En het belang van de vennootschap gaat boven dat van individuele aandeelhouders of bestuurders. Hij had gehandeld in opdracht van een van de bestuurders, die hem had gevraagd te zorgen dat een nieuwe vergunning zou worden verleend.

Maar dat verhaal ging er bij de tuchtrechter niet lekker in. Mr. X had moeten weigeren ook nog maar iets voor het casino te doen. Het kan soms wel gebeuren dat je als advocaat iets moet doen wat buiten je opdracht valt. Als de opdracht misschien te beperkt was geformuleerd, of als er op een bepaald moment onder hoge tijdsdruk een beslissing moet worden genomen. Maar voor je cliënt blijven optreden terwijl hij je de bons heeft gegeven, enkel omdat jij meent dat dat in het belang van je cliënt is: dat mag nooit.

Mr. X kreeg van de raad van discipline een berisping, maar het Hof van Discipline vindt het zelfs een voorwaardelijke schorsing waard.

Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie