BEWERKELIJKE ZAKEN
Het Advocatenblad berichtte eerder over de steeds hogere drempels om extra uren in bewerkelijke zaken te krijgen. De Raad voor Rechtsbijstand lijkt dit nu zelf te erkennen in haar Kenniswijzer. Daarin staat namelijk dat civiele zaken niet snel bewerkelijk zijn. Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP)heeft staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie (VVD) hier vragen over gesteld.

 

VERLOFSTELSEL 
De beperkingen tot hoger beroep in kleine strafzaken worden waarschijnlijk afgeschaft. Dat valt af te leiden uit een brief van 10 februari 2015 van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het VN-Mensenrechtencomité in Genève en een brief van de minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer. Het comité tikte Nederland op de vingers omdat het verlofstelsel in strafzaken in strijd is met het recht op hoger beroep, neergelegd in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

 

BEZUINIGINGEN 
Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) acht een scenario waarin de helft van de sociale advocatuur binnen twee jaar geen zaken op toevoegingsbasis meer zal aannemen niet realistisch. Dat antwoordt hij op Kamervragen van Michiel van Nispen (SP).

 

JONGE BALIE
Chantal de Blaeij (Capra Advocaten) wordt de nieuwe voorzitter van de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN). Het College van Afgevaardigden van de SJBN heeft haar op 25 februari benoemd tot voorzitter. Het monitoren van en meedenken over de vernieuwde beroepsopleiding voor advocaat-stagiaires is een van de speerpunten van De Blaeij.

 

CIJFERS EN TRENDS 
De aantrekkende economie en private investeringen zorgen voor een lichte groei voor advocatenkantoren in 2015. De vraag naar diensten van advocaten neemt dit jaar volgens de Rabobank met een tot drie procent toe. Om daar optimaal profijt van te hebben, zullen advocatenkantoren wel moeten innoveren. Dat blijkt uit de Rabobank Cijfers & Trends van 9 februari 2015.

 

INNOVATIE 
Professor Richard Susskind was als keynote speaker bij het KEI-congres ‘De rechtspraak van morgen’ even in Nederland. De auteur van Tomorrow’s Lawyers hamert op innovatie in de advocatuur: de juridische professie zal de komende jaren fundamenteel veranderen. Susskind is onder de indruk van de vooruitgang die hij ziet, vertelt hij het Advocatenblad. Toch gelooft hij dat slechts weinig advocatenkantoren hun bedrijf echt transformeren.

 

MEDIATION 
Kritische geluiden klinken vanuit het veld en de politiek over de drie mediationvoorstellen van Kamerlid Ard van der Steur (VVD). Tegen de initiatiefvoorstellen zijn amendementen ingediend door de fracties van D66 en SP. Volgens de Nederlandse orde van advocaten komen de amendementen ‘in samenhang bezien’ de wetsvoorstellen ten goede.

Download artikel als PDF

Advertentie