De NOvA zoekt advocaatleden voor nieuwe adviescommissies

De NOvA telt momenteel zes adviescommissies, met in totaal 102 leden. De primaire taak van de commissies is de algemene raad te adviseren over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd. De werkwijze van de commissies wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning zal zo veel mogelijk plaatsvinden door het bureau van de NOvA.

De algemene raad is voornemens drie nieuwe adviescommissies op te richten: een commissie rechtsstatelijkheid die nieuwe wetgeving en beleid toetst op rechtsstatelijke uitgangspunten, een commissie mediation die zich richt op ontwikkelingen op het gebied van mediation en een commissie buitenland om buitenlandse ontwikkelingen te monitoren en te beoordelen op kansen (of bedreigingen) voor de Nederlandse advocatuur.

Vindt u het leuk om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leveren aan versterking van wetgevingskwaliteit en beleidsmatige en politieke ontwikkelingen van dichtbij te volgen, dan wordt u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken.

Gemiddeld genomen vindt er per kwartaal een vergadering plaats en zal contact verder zo veel mogelijk via e-mail plaatsvinden. Er staat geen vergoeding tegenover behalve vergoeding van de reiskosten. Een keer per jaar wordt de vergadering afgesloten met een informeel diner.

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met mw. Lara Bruschinski via l.bruschinski@advocatenorde.nl of 070-335 35 35. Uw interesse kunt u kenbaar maken bij de algemeen secretaris mw. Raffi van den Berg via r.vandenberg@advocatenorde.nl.

 

High Trust bewerkelijke zaken – Pilot

 

Veel advocaten werken op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand. In bewerkelijke zaken kan dat nog niet. Met een pilot wil de Raad voor Rechtsbijstand nu onderzoeken of High Trust ook bij de aanvraag van extra uren (EXU) zou kunnen slagen. Elf advocatenkantoren zijn benaderd om aan deze pilot deel te nemen. Hun eerste EXU-aanvraag van maximaal dertig uur aan extra uren wordt afgehandeld zonder stukken. Achteraf vindt er nog wel controle van de vereiste documenten plaats. De Raad voor Rechtsbijstand zal de pilot gedurende de looptijd en daarna evalueren. Uiteindelijk doel is dat ook in bewerkelijke zaken op basis van High Trust kan worden gewerkt, maar per wanneer dat zou kunnen is nog niet duidelijk. De pilot zal naar verwachting een jaar duren. De NOvA wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

 

@Advocatenorde

Rechtvaardigheid! RT @Advocatenorde: Meerderheid Eerste Kamer verwerpt bezuiniging op gefinancierde #rechtsbijstand! http://buff.ly/1ztxElB – Minou Woestenenk @Milieuadvocaat

Dit dus, hoe eerder hoe beter! ‘@Advocatenorde: Wetsvoorstel digitalisering in hoger beroep ingediend bij TK: #KEI’ – Margreet de Boer @margreetdeboer

 

@Advocatenorde Confectie is voor uitgevers, het denkwerk voor ons – Ellen Timmer @Ellen_Timmer

Jongens, Boem is Ho! @Het_OM en @Advocatenorde botsen over verhoor Meijering http://nos.nl/l/753267 – Franc de Korte @francdekorte

 

 

Download artikel als PDF

Advertentie