Van verschillende advocaten heeft de NOvA gehoord dat zij weten of vermoeden dat telefoongesprekken die zij voeren met hun cliënten worden afgeluisterd. Daarbij worden mailwisselingen tussen advocaten en cliënten volgens advocaten onderschept.

 

De beroepsvereniging van de advocatuur wijst erop dat in procedures tegen en in onderhandelingen met de staat, advocaten door de wederpartij geconfronteerd werden met informatie waarvan de bron onduidelijk is. ‘Deze advocaten hebben sterke vermoedens dat die gegevens afkomstig zijn van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,’ schrijft de NOvA. Minister Ronald Plasterk (BZK, PvdA) gaf onlangs toe dat de AIVD het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira jarenlang heeft afgeluisterd. Maar Plasterk vindt het niet nodig om de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaten en hun cliënten bij wet te beschermen. In intern beleid liggen al voldoende waarborgen vast, volgens Plasterk. De NOvA brengt daar tegenin dat dit beleid ‘evenwel niet heeft kunnen verhinderen dat de AIVD jarenlang kon handelen op een manier die als onbehoorlijk is aangemerkt door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.’

 

In Kamervragen van 18 februari vragen Tweede Kamerleden Michiel van Nispen en Ronald van Raak (beiden SP) Plasterk te reageren op het standpunt van de NOvA.

 

Download artikel als PDF

Advertentie