Innovatie was het sleutelwoord van de eerste Advocatenblad Live! Advocaten zochten en vonden inspiratie, kennis en kozen hun meest gewaardeerde confrère: Wim Anker.

 

Drie glimmende nieuwe Jaguars en een rode loper steken af tegen de roestige, industriële entree van De Fabrique. Binnen, in de caféruimte, hangen oude covers van het Advocatenblad op posterformaat: van 1918 tot nu. De grote zaal van de evenementenlocatie in Maarssen bij Utrecht is op donderdag 22 januari gevuld met ongeveer tweehonderd bezoekers, vooral advocaten. Rob Wijnberg, journalist, filosoof en oprichter van De Correspondent, somt de mythes op die over innovatie bestaan. Echte innovatie is volgens Wijnberg geen product van concurrerende bedrijven en innovatie is ook niet gebaat bij marktonderzoek. Innovatie geeft evenmin antwoord op problemen of behoeften van klanten. Hij haalt ’s werelds eerste autofabrikant Henry Ford aan. Die stelde dat als hij klanten had gevraagd naar welk transportmiddel ze wensten, ze hadden gezegd dat ze een sneller paard wilden. ‘Innovatie is niet het aanpassen van wat je al doet om te kunnen blijven doen wat je doet,’ zegt Wijnberg. Nee, innoveren betekent echt iets totaal nieuws beginnen.

 

De grootste veranderingen vinden volgens Wijnberg plaats op het moment dat er iets verandert aan de manier waarop we tegen de wereld aankijken, in moreel of filosofisch opzicht. En aan de vraag waar we naartoe moeten, gaat volgens hem een belangrijke vraag vooraf. ‘Vernieuwen begint met kijken waar we staan. Vaak weten we dat niet precies.’

 

De geïndividualiseerde tijdgeest bijvoorbeeld, brengt volgens Wijnberg met zich mee dat er een grote behoefte is aan houvast, antwoorden op praktische problemen van mensen die je kunt vertrouwen. De economie op haar beurt, met haar getallen en wetten, heeft religie als maat der dingen vervangen. Wie de ontwikkelingen goed ziet, weet waar het aan ontbreekt en welke richting we op moeten gaan. Wijnberg: ‘Als de advocatuur vandaag moet worden uitgevonden, hoe zou die moeten functioneren?’

 

Na Wijnbergs denkoefening interviewt dagvoorzitter Roxane van Iperen advocaten Sander de Lang, Marielle van Essen en Bart Stapert over een zaak die hun carrière bepaalde. Stapert, net geland uit Indonesië, vertelt over zijn bijstand aan Ang Kiem Soei die de zaterdag ervoor in Indonesië werd geëxecuteerd. ‘Ook na de dood ben ik nog advocaat en procesbegeleider,’ vertelt Stapert. Strafrechtadvocaat Marielle van Essen verhaalt over de damschreeuw-er, de waxinelichthoudergooier en waarom ze ertoe besloot om dergelijke bijzondere zaken niet meer op zich te nemen. Letselschadeadvocaat Sander de Lang praat over de Tripoli-vliegramp. De Lang: ‘Juist uit machtige tegenstand haal ik mijn kracht.’ Van Essen en Stapert delen deze drive.

 

Stoeptegel

De dag spiegelt zich aan het blad en dus is er ook ruimte voor adverteerders. Sponsoren Uitgeverij Kluwer, Van Lanschot Bankiers, softwarefabrikant Basenet en Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders krijgen elk een minuut om hun product te pitchen. Advocaat en columnist Matthijs Kaaks sluit de ochtend af met een gesproken column. Hij schetst de manier waarop de advocatuur de afgelopen vijftien jaar met publiciteit om is gegaan. Kaaks haalt zijn eerste column in het Advocatenblad van mei 2000 aan: ‘Pissebedden’. ‘Ik schreef daarin dat de meeste advocaten onzichtbaar hun werk deden. Als pissebedden onder een zware stoeptegel die zelden wordt opgelicht.’ De eenentwintigste eeuw bracht radicale veranderingen, zegt Kaaks. ‘Advocaten publiceerden massaal hun eigen website. Er kwamen lijstjes beste advocaten. We begonnen te twitteren.’ Het werk van de advocaat is zichtbaarder dan ooit, concludeert Kaaks. ‘We zijn misschien nog steeds wel pissebedden, maar niet meer onder een stoeptegel.’ Intussen wordt Advocatenblad Live! trending topic op Twitter.

 

Na het middagprogramma met inhoudelijke masterclasses over onder meer strafrecht, arbeidsrecht, civiele aansprakelijkheid en kennisdelen, beantwoordt Haagse deken Bas Martens drie prangende vragen van de dagvoorzitter over het vernieuwde toezicht en tuchtrecht. Tussendoor kunnen de aanwezigen plaatsnemen in de fotostudio om zich te laten fotograferen voor hun eigen cover van het Advocatenblad. Een cover overigens, met zelf verzonnen teksten. Een Amersfoortse advocaat schrijft onder zijn portret: ‘Opdat het niet uit de hand escaleert’. Belangstellenden kunnen bieden op beelden uit de fotoserie Law & Order van fotograaf Jan Banning.

 

Door middel van stemformulieren mogen de aanwezige advocaten in de ochtend de meest gewaardeerde advocaat kiezen. Genomineerden waren strafrechtadvocaat Wim Anker, arbeidsrechtadvocaat Rogier Duk en personen- en familierechtadvocaat Louis Zonnenberg. Alle drie werden zij door vakgenoten verkozen tot meest gewaardeerde advocaat in hun rechtsgebied tijdens een online-enquête. Uit deze drie kiezen de aanwezige advocaten Wim Anker. De meest gewaardeerde advocaat reageert blij en aangedaan. De prijs komt volgens hem op het juiste moment, na een moeilijk jaar waarin zijn ‘confrère en frère’ Hans Anker, volgens Wim Anker de ‘spil binnen het kantoor’, geruime tijd niet kon werken na een ongeval. Behalve een trofee krijgt Wim Anker, of liever zijn chauffeur, voor een week een gloednieuwe Jaguar XE te leen van partner van Advocatenblad Live! Jaguar. De autofabrikant geeft een tweede wagen voor een week weg aan de gelukkige advocaat wier visitekaartje werd geselecteerd.

 

Na afloop van de bekendmaking van de meest gewaardeerde advocaat luiden de muzikale noten van het JJ Jazz Quartet de borrel in. Advocaten proosten op de eerste opleidingspunten van het jaar. De Friese omroep en de NOS proberen intussen Wim Anker aan de lijn te krijgen. Twitter echoot nog dagen na. ‘Leuk evenement! Volgend jaar weer?’ schrijft De Bloggende Advocaat Jeroen Veldhuis. ‘Leuke opzet, innovatief en zeer geslaagd!’ stelt letselschadeadvocaat Sander de Lang. Na een week een tweet van Wim Ankers kantoorgenoot Tjalling van der Goot: ‘#hetwarenzevenmooiedagen #advolive.’ 

 

Download artikel als PDF

Advertentie