Curatoren brachten assurantiemakelaar Mutsaerts op een idee. De curator kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, maar een verzekering voor de opstal en inventaris van een failliete onderneming die de curator onder zijn hoede heeft? Die bestond niet. Tot nu. Mutsaerts ontwikkelde na vragen van curatoren een verzekering om de boedel bij een faillissement te verzekeren tegen brand, ontploffing, storm, blikseminslag, diefstal of andere schade.

In principe is de verzekering door de curator af te sluiten voor alle bedrijven, zegt manager bij Mutsaerts Jurgen van Woensel. ‘Van een pizzeria tot een groot vastgoedcontract.’ Wel maakt hij een enkele uitzondering. ‘Denk aan een vuurwerkfabriek die in productie blijft. Maar ga ervanuit dat 99 procent van de bedrijven in aanmerking komt.’

De verzekering, een brandverzekering op naam van de boedel, kent twee smaken: een volledige dekking en een beperkte dekking. Bij de laatste gaat het om ‘leegstaande of stilstaande’ bedrijven waarbij zaken als diefstal of lekkage niet kunnen worden meeverzekerd.

Het zou volgens curatoren handig zijn als zij een voorlopige dekking voor de boedel kunnen krijgen, omdat nog onduidelijk is of de failliete onderneming premies kan betalen. Maar op die suggestie kan Mutsaerts niet ingaan. Van Woensel: ‘We kunnen per direct dekking verlenen, maar het betreft wel een contract voor minimaal een half jaar, daarna is verlenging voor eenzelfde termijn mogelijk’.

Advertentie