Láát je een cliënte gaan vanwege tegenstrijdige belangen, is het wéér niet goed…

Ze was nog stagiaire, mr. X. Haar cliënte vroeg haar te procederen tegen meneer V, wegens roddel en achterklap op internet. Nog voor mr. X had achterhaald waar meneer V woonde, kreeg ze een telefoontje van diezelfde meneer V – alleen had mr. X dat niet door. V stelde een korte vraag, over een andere kwestie, en mr. X antwoordde per mail. Toen mr. X het adres van V had gevonden en hem schriftelijk aansprak op het roddelgedoe, zette hij op Facebook dat hij een aansprakelijkstelling van zijn eigen advocaat had ontvangen.

Wilde mr. X slechts voldoen aan de regel dat bij tegenstrijdige belangen een advocaat zich volledig moet terugtrekken? Of speelde ook een beetje mee dat niemand graag een Faceboekende meneer V tegen zich in het harnas jaagt? Feit is dat mr. X zich als een haas, met veel excuses, afmeldde bij haar cliënte. Eigen bijdrage geretourneerd, zaak gesloten – ware het niet dat de ex-cliënte zich bij de Amsterdamse tuchtrechter beklaagde.

En die vond dat mr. X het verkeerd had aangepakt. Zo’n kort advies aan de wederpartij, zonder dossier en zonder rekening, was wel iets om aan de cliënt te melden, maar geen reden de relatie te beëindigen. Door dat wel direct te doen had mr. X de belangen van haar cliënte geschaad. Mr. X kreeg een waarschuwing en haar kantoor een veeg uit de pan: die ‘ambulante adviezen’ zonder dossier en conflict check riepen risico’s als deze in het leven.

Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie