Bij de raden van de orde zijn in 2014 2691 klachten over advocaten geregistreerd. Ten opzichte van 2013 gaat het om een daling van elf procent. Dat blijkt uit het jaarverslag van het dekenberaad.Bijlage:

Sinds 1 januari 2013 registreren alle raden van de orde klachten op uniforme wijze. In dat jaar waren er 3014 klachten, inclusief enkele klachten van eind 2012 die pas begin 2013 in het systeem zijn ingevoerd. Deze ‘opstartproblemen’ kunnen deels verklaren waarom er in 2014 elf procent minder klachten zijn geregistreerd.

‘De daling in 2014 is echter ook zichtbaar ten opzichte van de overige kwartalen van 2013,’ vermeldt het jaarverslag. ‘De orde ziet dit als een positieve ontwikkeling en een bevestiging van het ingezette beleid.’

In 2014 betrof de helft van de klachten de eigen advocaat. In een kwart van de gevallen ziet de klacht op de advocaat van de wederpartij. Dekenbezwaren, waarbij de dekens klagen over advocaten in hun arrondissementen, vormen zes procent van alle klachten. De kwaliteit van de dienstverlening vormt in 21 procent van de gevallen reden om te klagen.

Uit het jaarverslag blijkt ook dat twee procent van de advocaten verantwoordelijk is voor 36 procent van de geregistreerde klachten in 2014. De dekens voeren gesprekken met deze advocaten en kijken naar wat de oorzaak is van de ingediende klachten.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie