Hof van discipline Amsterdam, 23 mei 2014, zaak nr. 6972, ECLI:NL:TAHVD:2014:177.

  Gedragsregel 1.

  Overleggen van een medisch dossier in een ontslagzaak door de advocaat van de werknemer is gerechtvaardigd voor zover adequate rechtsbijstand daartoe noopt.

 

Klaagster, die een ziekenhuis exploiteert, heeft ziekenverzorger A op staande voet ontslagen. Mr. X, die optreedt voor A, legt in de voorwaardelijke ontbindingsprocedure een medisch dossier van een patiënt over zonder overleg met klaagster. Klaagster verwijt mr. X dat zij hierdoor heeft veroorzaakt dat het beroepsgeheim is geschonden.

    De raad acht de klacht ongegrond.

    Het hof acht het niet aannemelijk dat mr. X heeft veroorzaakt dat het beroepsgeheim door werknemers van klaagster is geschonden. Daarom is alleen aan de orde wat mr. X met het aan haar overgelegde dossier heeft gedaan. Zowel werkgever als A – en hun advocaten en rechter en griffier – waren gerechtigd kennis te nemen van het medisch dossier. Zij allen hebben een geheimhoudingsplicht, die daarom niet aan overlegging van het medisch dossier in de weg stond. Bovendien is het overleggen van medische gegevens onder meer gerechtvaardigd als adequate rechtsbijstand daartoe noopt. De handelwijze van mr. X kan deze toets doorstaan. Het is aannemelijk dat de door mr. X gebruikte medische gegevens hebben gediend, en redelijkerwijs kunnen hebben gediend, om bepaalde feiten te weerleggen.

    Ook al zou op de wijze van verkrijging van het medisch dossier het een en ander zijn aan te merken, dan nog handelt een advocaat die dit stuk in een civiele procedure overlegt nog niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Het is immers aan de rechter voorbehouden om, naar aanleiding van bezwaren tegen overlegging van een bewijsstuk, te oordelen over de toelaatbaarheid daarvan.

    Klacht ongegrond.

Download artikel als PDF

Advertentie