Het EU-scorebord voor justitie 2015 moet een overzicht geven van de kwaliteit, onafhankelijkheid en efficiëntie van de rechtsstelsels in de lidstaten. Of dat echt zo is?

Doel van dit instrument van de Europese Commissie is de lidstaten objectieve, betrouwbare en vergelijkbare gegevens te verstrekken over hun civiele, handelsrechtelijke en administratieve rechtsstelsels. De rechtsstelsels in de lidstaten zijn efficiënter geworden, is bijvoorbeeld een van de conclusies. De tijd die ervoor nodig is om een zaak op te lossen, is daarbij een van de parameters. Het is echter de vraag in hoeverre lidstaten op dit front echt met elkaar te vergelijken zijn. De drempels voor de toegang tot het recht, en daarmee het soort zaken dat voor de rechter komt, verschillen immers per rechtsstelsel, om maar iets te noemen.

Sabine Droogleever Fortuyn

Download artikel als PDF

Advertentie