Raad van discipline Arnhem-Leeuwarden, 26 mei 2014, zaak nrs. 14-16, ECLI:NL:TADRARL:2014:149.

  Gedragsregel 18.

  Omdat dreigen met een gerechtelijke procedure geen aanzegging met rechtsgevolg is, mag geen rechtstreeks contact met de wederpartij worden opgenomen.

 

Klager heeft een geschil over het hypotheekrecht op het pand waarin hij kantoor houdt. Mr. X treedt op voor de bank en klager wordt door een advocaat bijgestaan. Mr. X zou in strijd met gedragsregel 18 lid 1 een uitvoerige en juridisch inhoudelijke brief rechtstreeks aan klager hebben gestuurd in plaats van aan diens raadsman.

    Mr. X beroept zich op lid 2 van gedragsregel 18: een aanzegging met rechtsgevolg mag rechtstreeks aan de wederpartij worden gedaan mits de advocaat van de wederpartij daarvan een afschrift wordt toegezonden. De dreiging met een gerechtelijke procedure is volgens mr. X een aanzegging met rechtsgevolg.

    De raad beslist daarentegen dat het moet gaan om een aanzegging die, om het rechtsgevolg te kunnen bewerkstelligen, niet anders gedaan kan worden dan rechtstreeks aan de andere partij. Mr. X had echter het door hem beoogde rechtsgevolg ook kunnen bereiken door zijn brief alleen aan de advocaat van klager te zenden.

    Waarschuwing.

Download artikel als PDF

Advertentie