Wat gebeurt er met de initiatiefvoorstellen voor mediation van Ard van der Steur? Nu Van der Steur minister van Veiligheid en Justitie is geworden, is de toekomst van de mediationvoorstellen waar hij als VVD-Kamerlid aan werkte onduidelijk.

Het Advocatenblad vroeg het ministerie van Veiligheid en Justitie op 24 maart naar het vervolg van de mediationvoorstellen. Een Kamerlid van de VVD-fractie zou de initiatiefvoorstellen van Ard van der Steur overnemen, meldde het ministerie.

Op de website van de VVD-fractie werd 31 maart bekend gemaakt welk VVD-Kamerlid mediation voor zijn rekening zal nemen: Jeroen van Wijngaarden. Maar hij neemt de mediationvoorstellen niet over van Ard van der Steur. Het kabinet neemt de voorstellen over, meldde Van Wijngaarden desgevraagd.

Het ministerie reageerde hier op zijn beurt verbaasd op. ‘Het voorstel is immers al in behandeling bij de Tweede Kamer,’ meldde het ministerie. ‘Als het kabinet het voorstel overneemt, moet er een nieuw wetsvoorstel worden ingediend, met de nodige vertraging.’

De toekomst van de mediationvoorstellen is, kortom, onduidelijk. Duidelijk is wel dat de voorstellen niet op de agenda staan om voor de zomer te worden afgehandeld.

De VVD-Kamerleden die de portefeuilles van Ard van der Steur en Klaas Dijkhoff voor hun rekening nemen zijn Foort van Oosten (onder meer advocatuur, straf- en procesrecht, OM, rechterlijke macht en rechtsbijstand), Jeroen van Wijngaarden (onder meer privacy, personen- en familierecht en burgerlijk procesrecht inclusief arbitrage en mediation) en Ockje Tellegen (onder meer stelsel beveiligen en bewaken, cybercrime en terrorisme).

Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie