Voor de eerste pilot in het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI), dat het bestuurs- en burgerlijk procesrecht digitaliseert en moderniseert, zijn twee advocaten uitgenodigd. Zij werken bij hetzelfde tweemanskantoor. Dat blijkt uit navraag van het Advocatenblad.

Waar oorspronkelijk in drie gerechten asielrechtadvocaten als eersten via KEI digitaal zouden mogen procederen, is de pilot nu beperkt tot arrondissement Amsterdam. De Rechtbank Amsterdam heeft uiteindelijk twee advocaten uitgenodigd om mee te doen, in plaats van tien, zoals eerder de bedoeling was. De advocaten die starten met de pilot vormen samen een tweemanskantoor in Amsterdam. De Rechtspraak had al aangekondigd dat de eerste pilot beperkter zou zijn dan gepland, maar liet de precieze omvang nog in het midden (zie Advocatenblad 2015-4, p. 54).

‘We waren onvoldoende klaar en daarom hebben we besloten een beperkte pilot op te zetten,’ laat een woordvoerder van de Rechtspraak weten. ‘We gaan er nu heel voorzichtig mee aan de slag. Dit heeft als voordeel dat als we merken dat iets niet gaat, we dat eruit kunnen halen.’ Op een later moment zal alsnog een uitgebreide pilot plaatsvinden. De precieze datum daarvan is nog niet bekend, maar de Rechtspraak verwacht dat het project weinig vertraging zal oplopen.

‘Een pilot met twee deelnemers is te klein om zinvolle conclusies te kunnen trekken,’ laat de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) weten. ‘Als digitaal procederen in 2016 verplicht wordt, moeten voor die tijd de veiligheid én betrouwbaarheid van het systeem objectief bewezen zijn. Een grootschaliger pilot, waarin procedures, formulieren en notificaties uitputtend worden getest door zowel grote als kleine kantoren onder realistische omstandigheden is hierin een absolute noodzaak. De NOvA is verheugd dat de Rechtspraak dit zelf ook erkent. Als het nodig is om de uitrol van KEI uit te stellen in het kader van zorgvuldigheid, kunnen wij dit slechts toejuichen.’

Het programma KEI heeft tot doel het burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht te digitaliseren en vereenvoudigen. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie stelt de benodigde wetsvoorstellen op, terwijl de Rechtspraak het digitale systeem van de gerechten bouwt. In Advocatenblad 2014-10 vertelt voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak Frits Bakker over het programma. Details over de nieuwe basisprocedure in civiele zaken staan in Advocatenblad 2015-3.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie