De Tweede Kamer confronteerde woensdag oud-Kamerlid Ard van der Steur (VVD), in zijn nieuwe rol als minister van Veiligheid en Justitie, meteen met grote zorgen over het gerechtshof in Leeuwarden. Daar dreigen 54 banen te verdwijnen als gevolg van een nieuwe reorganisatie. Ook moest de kersverse bewindsman opheldering verschaffen over de oplopende financiële tekorten bij de rechtspraak en de gestegen kosten van de digitalisering.

Vorige maand werd bekend dat de Raad voor de rechtspraak mogelijk 54 kantoorfuncties bij het gerechtshof in Leeuwarden verplaatst naar Zwolle. Van der Steur moet nog zijn fiat geven aan het plan. ‘Ik zal rekening houden met de regionale werkgelegenheidseffecten,’ beloofde Van der Steur woensdag aan de vaste kamercommissie Veiligheid en Justitie. En hij zegde toe dat Leeuwarden in ieder geval gehandhaafd blijft als zittingsplaats. Anker en Anker Strafrechtadvocaten protesteerden de afgelopen dagen met een ludieke actie door te beweren dat hun advocaten vanaf 1 april een maand lang met een Friese bef zouden pleiten (zie foto).

Justitiestad
De Kamerfracties van PvdA, SP, CDA en D66 zijn er niet gerust op. Magda Berndsen van D66 wees erop dat het OM zich, behoudens enkele flexplekken, al heeft teruggetrokken uit de Friese hoofdstad. ‘Leeuwarden moet als volwaardige justitiestad gehandhaafd blijven,’ meende ook CDA-woordvoerder Peter Oskam.

Zorgen hebben de fracties verder over de financiële tekorten bij de rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak dreigt eind dit jaar in de rode cijfers te komen. Bij de gerechten wordt al gratis overgewerkt om de steeds complexere zaken toch tijdig af te doen. ‘De rek is eruit,’ aldus Magda Berndsen. ‘Er moet geld bij.’ Van der Steur gaf toe dat het budget voor de rechtspraak aan de krappe kant is. ‘Mijn ruimte om een handreiking te doen is echter beperkt.’

KEI duurder
In het najaar wordt bekend of hij van het kabinet extra geld krijgt. De Kamer is ook bang dat de kosten van project KEI, dat voorziet in de digitalisering van de rechtspraak, gierend uit de hand lopen. Vorige week werd bekend dat KEI 140 miljoen duurder uitpakt dan begroot. Van der Steur nuanceerde in het overleg met de Kamercommissie het bericht. Een deel van de extra kosten zouden toch al zijn verdisconteerd in de huidige meerjarenbegroting van de Raad voor de rechtspraak.

Maarten Bakker

Advertentie