Mocht het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) ook een fiasco worden, dan zal minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) er de verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Zijn collega Stef Blok (Rijksdienst, ook VVD) wil niet de kop van jut worden als digitaliseringprojecten weer vastlopen.

Dat bleek woensdag bij het debat in de Tweede Kamer over het rapport van de commissie-Elias uit de Tweede Kamer, die vorig jaar de mislukte ICT-projecten bij de overheid onderzocht. De Tweede Kamer wilde weten bij wie de verantwoordelijkheid komt te liggen als er onverhoopt in de toekomst weer iets mis gaat.

Minister Blok heeft de ICT-ondersteuning bij de rijksdienst in zijn portefeuille zitten, maar hij liet woensdag doorschemeren dat de vakministers verantwoordelijkheid dragen voor de afzonderlijke digitaliseringprojecten. ‘Dan is de verantwoordelijkheid van de minister van rijksdienst dus weg’, merkte Kamerlid Mona Keijzer van het CDA op. Keijzer wees er tijdens het Kamerdebat op dat twee ICT-projecten van het ministerie van Veiligheid en Justitie kampen met sterke kostenstijgingen. Dat zijn het KEI-project binnen de rechtspraak en het Geïntegreerd Processysteem Strafrecht (GPS) binnen de strafrechtsector.

Van het KEI-project werd onlangs bekend dat de kosten zijn gegroeid van 60 naar 200 miljoen euro. Van der Steur zei vorige week in de Tweede Kamer dat deze stijging al deels is verdisconteerd in de begroting van de Raad voor de Rechtspraak. Minister Blok heeft ingestemd met de komst van een Bureau ICT Toetsing (BIT). De Kamer is bang dat BIT een papieren tijger wordt, maar volgens Blok krijgt het bureau ‘een enorme macht’, Hij beloofde de Kamer woensdag dat BIT in het eerste jaar alle ICT-projecten van vijf miljoen euro en meer gaat doorlichten. Met de rapporten van BIT kan de Kamer dan de vakministers ter verantwoording roepen.

Maarten Bakker

Advertentie