De regering maakt met enige regelmaat bij nader rapport ‘van de gelegenheid gebruik’ om nog wijzigingen in het wetsvoorstel aan te brengen. Dat staat in het jaarverslag van de Raad van State dat donderdagochtend 9 april in Nieuwspoort werd gepresenteerd door vicepresident Piet Hein Donner. Volgens de Raad van State worden dan soms wijzigingen aangebracht waarvan het onwenselijk is dat de regering deze niet eerder bij haar advisering heeft kunnen betrekken.

‘In zulke gevallen omzeilt de regering in feite de verplichting om de Afdeling advisering van de Raad van State te horen,’ stelt de Raad van State. Dat doet volgens de RvS afbreuk aan de functie van de Afdeling advisering als laatste adviseur van de regering.

De regering en het parlement legden in 2014 in totaal 488 zaken ter advisering voor aan de Afdeling advisering, vergelijkbaar met het voorgaande jaar (400). Samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu legde het ministerie van Veiligheid en Justitie de meeste adviesaanvragen voor: 101. Net zoals in 2011 en 2012 oogste het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2014 van alle ministeries het hoogste aantal kritische adviezen in absolute aantallen. In 2014 waren dat er 13, in 2012 waren het er 7, en in 2011 11. Ter vergelijking, in 2014 kregen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Financiën 4 kritische adviezen.

Tijdens de persconferentie refereerde Donner aan de veel gehoorde kritiek dat de regering adviezen van de Raad van State vaak in de wind slaat. Wie wil dat adviezen altijd worden opgevolgd, moet zichzelf volgens de vicepresident geen adviseur noemen. De adviezen moeten volgens Donner bijdragen aan een goede afweging van adviesaanvragen. 

De afdeling bestuursrechtspraak deed in 2014 ruim 12.800 zaken af, 1.400 minder dan in 2013. Zij heeft ruim 12.000 nieuwe zaken ontvangen. Dat zijn er 1.200 minder dan het jaar ervoor. In de Vreemdelingenkamer was er in 2014 een forse afname van de instroom. De voorraad aan vreemdelingenzaken is eind 2014 teruggebracht tot 1.500. In 2012 bedroeg die voorraad nog ruim 3.300 zaken. In de ruimtelijke-ordeningskamer en de Algemene kamer was de uitstroom in 2014 hoger dan het jaar daarvoor.

Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie