De Nederlandse orde van advocaten pleit niet voor het stopzetten van het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI), maar wel voor temporisering. ‘De advocatuur ziet liever een goed werkend, compleet, veilig en betrouwbaar systeem over twee jaar, dan een ontoereikend systeem dit jaar,’ laat de NOvA weten in een brief aan de vaste commissie Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer.

De NOvA benadrukt in de brief vanaf de start voorstander te zijn geweest van KEI, maar noemt het project te ambitieus. De tijdsplanning was volgens de NOvA te krap, het budget te conservatief en gebruikers worden te beperkt betrokken bij testen. Inmiddels is duidelijk dat KEI inderdaad vertraging oploopt, valt het project fors duurder uit en is de eerste pilot gestart met slechts twee advocaten, die bovendien kantoorgenoten zijn.

Ondanks deze problemen blijft de NOvA voorstander van KEI, blijkt uit de brief. De Orde pleit niet voor stopzetten van het project, maar laat weten dat de zorgen onverminderd groot zijn. De agile of scrum methode die bij KEI is ingezet, waarbij het systeem in stukjes wordt opgeleverd, levert volgens de NOvA onvoldoende zicht op het complete eindproduct.

Ook wijst de NOvA op de uitkomsten van het onderzoek van de commissie Elias. De parlementaire onderzoekscommissie ICT stelde in het eindrapport dat gebruikers het systeem vooraf uitgebreid moeten kunnen testen, hun terugkoppeling moeten kunnen geven en de doorgevoerde wijzigingen nogmaals moeten kunnen testen. De NOvA is de afgelopen twee jaar slechts één gebruikerstest betrokken, ‘die overigens resulteerde in een “no go”,’ vermeldt de brief nog. Daarom is volgens de NOvA een pas op de plaats aangewezen. Pas als het systeem bewezen veilig en betrouwbaar is, zou het volgens de Orde ingevoerd kunnen worden.

De Tweede Kamer levert donderdag 16 april schriftelijke inbreng voor het wetsvoorstel dat beoogt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te wijzigen voor de digitalisering en vereenvoudiging van het procesrecht in hoger beroep en cassatie.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie