Betere rechtsbescherming voor jonge verdachten levert volgens de Italiaanse Europarlementariër Caterina Chinnici kostenbesparing op in de justitiële keten. Dat zei ze maandag na een bezoek aan ons land. Chinnici, die namens het Europees Parlement in Brussel rapporteur is van een wetsvoorstel voor verbetering van de rechten van minderjarige verdachten, sprak met staatssecretaris Klaas Dijkhoff, PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt en vertegenwoordigers uit de juridische sector.

‘Er zullen in het begin aanloopkosten zijn,’ meent Chinnici. ‘Maar de kosten zullen na verloop van tijd dalen. Er zal minder vaak hoger beroep worden ingesteld. Bovendien zal de recidive omlaag gaan.’ De Italiaanse wees verder op de maatschappelijke opbrengsten. ‘Er zullen minder rechtszaken stukgaan wegens schending van rechten van verdachten.’

Chinnici was hier om zich op de hoogte stellen van de stand van zaken in Nederland, en om te kijken of het wetsvoorstel, dat in februari is goedgekeurd door een commissie van het Europees Parlement, toepasbaar is in Nederland. ‘Die bevindingen kunnen leiden tot verbeteringen in tekst,’ zei ze. Daarover wordt onderhandeld door het Europees Parlement, de Commissie en de Raad (regeringsleiders).

De richtlijn wil minimumgaranties scheppen. De belangrijkste is dat minderjarige verdachten in elke fase van het strafproces recht hebben op een advocaat. Verder moeten ze onder meer apart van volwassenen gedetineerd zijn, individueel worden verhoord door gespecialiseerde rechercheurs en mogen ze direct na arrestatie hun ouders spreken.

Nederland voldoet aan de meeste criteria. Chinnici constateert dat ons land een hoog niveau van rechtsbescherming heeft voor minderjarigen. Toch zien Nederlandse advocaten nog verbeterpunten. Een doorn in het oog is de glazen wand die in sommige politiebureaus de communicatie tussen ouders en kind bemoeilijkt.

Caterina Chinnici is een dochter van de beroemde maffiabestrijder Rocco Chinnici die in 1983 in Palermo om het leven kwam door een autobom. Hij was de oprichter van de Antimafia Pool, een groep magistraten die onderling informatie uitwisselden om te voorkomen dat alle kennis was geconcentreerd bij één persoon die dan een makkelijk doelwit zou zijn van de maffia.

Peter Louwerse

(Foto: audiovisuele dienst Europees Parlement.)

Advertentie