Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten heeft ingestemd met de benoeming van drie nieuwe AR-leden. Leonard Böhmer, Aai Schaberg en Ruben Alderse Baas zullen later dit jaar toetreden tot de algemene raad.

Algemeen deken Walter Hendriksen lichtte desgevraagd toe hoe de voordracht tot stand is gekomen. Factoren van belang bij Alderse Baas waren zijn leeftijd en zijn aansluiting bij de jonge balie; tot voor kort was hij secretaris van de Stichting Jonge Balie Nederland. Met Böhmer en Schaberg, die lang lid waren van de raden van toezicht (nu raden van orde) in Utrecht en Den Haag, hoopt de algemene raad kennis van de lokale raden te borgen. Daarnaast voldeden de drie aan de selectiecriteria die in de vacatures stonden. De shortlist die ontstond uit de tien reacties op de vacatures die de NOvA binnen had gekregen, werd voorgelegd aan het college. 

Het CvA stemde woensdag met de voordracht in. Dit betekent dat Böhmer, Schaberg en Alderse Baas later dit jaar Marjan van der List en Hans Vogels zullen vervangen in de algemene raad.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie