Asieladvocaten vrezen dat de kwaliteit van tolkenwerk onder druk komt door een nieuw contract tussen de overheid en de tolkenbemiddelaar TVcN. Veel tolken weigeren voor het lagere tarief te werken, zegt Karen Campman van de beroepsvereniging van tolken en vertalers NGTV. Dat leidt er volgens Campman toe dat advocaten soms moeilijker een registertolk kunnen krijgen. TVcN heeft een leveringsverplichting, met boeteclausules als stok achter de deur. ‘Dus de prikkel is groot om niet-gekwalificeerde tolken in te zetten,’ meent Campman.

De Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland (VAJN) merkt de effecten in de praktijk. ‘Ik zie dat ik andere tolken toegewezen krijg dan vroeger,’ zegt asieladvocaat Igna Oomen, tevens bestuurslid van de VAJN. ‘Vooral op Arabisch en Eritrese talen ligt veel druk.’

TVcN en de overheid hebben voor verschillende diensten aparte contracten afgesloten. Tolken van Asieladvocaten werken volgens de tarieven voor de Raad voor de Rechtsbijstand. Igna Oomen onderschrijft de vrees van de NGTV dat advocaten tolken krijgen die minder gekwalificeerd zijn. Oomen: ‘In principe moet een registertolk worden ingezet. Als die om financiële motieven weigeren, krijg je een lager gekwalificeerde tolk van de uitwijklijst, met wie je een groter risico loopt. Taalmisverstanden kunnen gevolgen hebben. Het is nogal een verschil of je geslagen hebt of geslagen bent.’ Igna Oomen noemt de tolkenkwestie daarom een zaak om goed in de gaten te houden.

Volgens operationeel directeur Astrid van Rossum van TVcN zijn de zorgen van de asieladvocaten ongegrond. Ze zegt dat de tarieven voor de Raad voor de Rechtsbijstand boven het vrijemarktgemiddelde liggen. ‘De uitspraken van mevrouw Campman en mevrouw Oomen herkennen we dan ook totaal niet.’ Over de hoogte van de tarieven doet ze geen mededelingen: ‘Vertrouwelijk’.

Van Rossum bevestigt dat er een schaarste is aan tolken Arabisch Syrisch vanwege de hoge instroom van vluchtelingen uit Syrie. Ze zegt dat TVcN heeft de plicht om allereerst te zoeken naar een geregistreerde tolk en dat de systeem van de bemiddelaar ook zodanig ingericht. Voor tolken uit Eritrea geldt momenteel geen schaarste, zegt Van Rossum. Peter Louwerse

Advertentie